Csak szlovák nyelven szerepelnek a helységnevek a szlovákiai magyar általános iskolák negyedik osztálya számára készült új honismereti tankönyvben. A Magyar Koalíció Pártja (MKP) követeli, hogy vonják be a szerintük alkotmánysértő tankönyvet. A szlovák oktatási miniszter bejelentette: nem vonja vissza a tankönyvet.

"Ez felháborító, ilyen messzire még a kommunista oktatáspolitika sem merészkedett" - mondta az MTI-nek Szigeti László, az MKP oktatási kérdéseket felügyelő alelnöke Pozsonyban annak kapcsán, hogy a szlovákiai magyar általános iskolák negyedik évfolyama számára készült honismereti tankönyvben minden helységnév csak szlovákul szerepel. Az új honismereti tankönyv, amely Szlovákia történelmét, földrajzát, nevezetességeit és hagyományait mutatja be, Szigeti László szerint Jan Mikolaj oktatási miniszter májusi utasítását is megsérti.

Szigeti az oktatási törvény kapcsán tavasszal tárgyalt a Jan Slota-féle Szlovák Nemzeti Párthoz tartozó szlovák oktatási miniszterrel, aki végül egy körlevélben elrendelte, hogy a magyar nyelvű tankönyvekben szereplő helységnevek szlovák megnevezése után azok magyar megfelelői is szerepeljenek, zárójelbe téve.

Szigeti szerint egyelőre nem lehet tudni, hogy a könyv a kiadó önkénye miatt jelent meg csak szlovák nevekkel, vagy egy titkos miniszteri utasítás nyomán kerülhetett négyezer magyar tanuló és a tanárok kezébe. Az MKP alelnöke, volt oktatási miniszter szerint a tankönyv egyéb okokból is alkalmatlan az oktatásra: nyelvi hibáktól hemzseg, magyartalan, és történelmi csúsztatásoktól sem mentes.

"Ez a szégyenletes történet a szlovákiai magyaroknak beígért status quo újabb durva megsértése. Követeljük a tankönyv bevonását" - mondta Szigeti. Az MKP olyan honismereti tankönyvet tartana elfogadhatónak, amelyekben a földrajzi nevek előbb az oktatás nyelvén, magyarul, a szlovák megfelelőik pedig zárójelben szerepelnek.

Szigeti László szerint a tankönyv alkotmánysértő is, mert ellentmond az alaptörvénynek, amely szerint az állam köteles a nemzeti oktatásról és annak eszközeiről gondoskodni. Az MKP politikusa ezért elképzelhetőnek tartja, hogy szükség esetén a párt nemzetközi politikai fórumokhoz fordul, és a polgári engedetlenség alkalmazását is mérlegeli.

A szlovák oktatási miniszter kedden bejelentette, nem vonja vissza a Honismeret című tankönyvet, mert az a hatályos államnyelvi törvényhez igazodik. "És mi tartjuk magunkat a törvényhez, amelyben világosan megfogalmazódik, hogy Szlovákiában a földrajzi neveket eredeti hangzásuk szerint, tehát államnyelven, szlovákul kell feltüntetni, és ez a tankönyvekre is vonatkozik" - mondta Mikolaj a Patria Rádióban.