Új történelmi olvasókönyvet kapnak a szlovákiai magyar iskolák, amelyből hiányoznak a települések java részének magyar elnevezései, jóllehet néhány esteben feltüntetik azokat. Az iskolák a héten küldték vissza az oktatási tárcának a korábban már botrányt kavart honismereti tankönyvet, amelyből ugyancsak hiányoztak a magyar helységnevek.

Újabb, a helységnevek magyar változatát mellőző tankönyvet - egy történelmi olvasókönyvet - akar a szlovák oktatási tárca bevezetni a szlovákiai magyar iskolákban. Utóbbiak ezen a héten küldték vissza a szaktárcának a korábban kiadott honismereti tankönyvet, amelyben szintén nem szerepeltek a helységnevek magyar megfelelői.

Elsőként a nagykaposi magyar iskola kapott 60 példányt a történelmi olvasókönyvből, amelynek szövegéből a pozsonyi Új Szó szemelvényeket is közöl. Az általános iskolák kilencedikesei számára készült könyvben - elődjével ellentétben - elvétve már néhány helységnevet magyarul is jelölnek, így például a cseh fővárost, Prágát, illetve néhány olyan szlovákiai helységet, amelyek nem szerepelnek az aktuális hivatalos helységnévtárban.

A könyvet ugyanaz a tankönyvkiadó, az Orbis Pictus Istropolitana adta ki, amelyik a negyedik osztályos magyar gyerekek számára készült Honismeretet is. "Ha úgy adjuk ki a tankönyvet, hogy azzal a magyar tanárok elégedettek legyenek, akkor az SNS (a Ján Slota vezette Szlovák Nemzeti Párt) csesz meg minket" - mondta Stanislav Madarás, a kiadó igazgatója az Új Szónak.