A mindenható bürokráciát bírálta és a rendszer demokratizálására tett ígéretet első, a parlement előtt elmondott üzenetében Dmitrij Medvegyev. Az orosz elnök a választási rendszer átalakításávál könnyebbé tenné a kisebb pártok parlamentbe jutását, a helyi önkormányzatokkal jelöltetné a kormányzókat és megreformálná a sokat szidott bíróságokat.

A nemzetközi feszültség növekedése nem szolgálhat ürügyül a demokratikus intézmények visszaszorításához Oroszországban - mondta Dmitrij Medvegyev elnök szerdán, a parlament előtt első alkalommal elmondott éves üzenetében. Az elnök beszédében több javaslatot tett egyebek közt a választási rendszer demokratizálására. "Az értékek alakítják a jövőről vallott elképzeléseinket, s a cél a szabad emberek igazságos társadalmának kialakítása. Oroszország virágzó, demokratikus, erős, de állampolgárainak jó életminőséget biztosító állam lesz" - ígérte.

Medvegyev szokatlanul élesen bírálta a mindenre rátelepedő bürokráciát, amely szerinte fojtogatja a társadalmat. "Az államapparátus nálunk a legnagyobb munkáltató, a legaktívabb kiadó, a legjobb producer, saját maga bírósága, saját maga pártja, mintegy maga a nép. Ez a rendszer nem hatékony, és kizárólag a korrupció melegágyának jó" - mondta.

Az elnök szerint Oroszországban évszázadokon át az állam kultusza, az apparátus tévedhetetlen bölcsességének feltételezése uralkodott, és az ember jogaival, érdekeivel jobb esetben eszköz, rosszabb esetben zavaró tényező volt az államhatalom erősítésében. A kérdés azonban ma már nem az, hogy legyen vagy ne legyen demokrácia Oroszországban; az állampolgárok a közelmúlthoz képest sokkal inkább készek az önálló cselekvésre - vélte.

A népképviselet hatalomban való részvételének növelésére és a választási rendszer demokratizálására Medvegyev többek közt javasolta, hogy az 5 százaléknál nagyobb, de a 7 százalékos bejutási küszöb alatti szavazati arányt elérő pártok is küldjenek néhány képviselőt a dumába, továbbá hogy a választásokon induló pártoknak a jövőben ne kelljen nagy összegű letétet elhelyezni, sem aláírásokat gyűjteni, ha korábban 5 százaléknál több szavazatot kaptak, vagy a helyi önkormányzatok harmadában frakcióval bírnak.

Medvegyev azt is indítványozta, hogy a szövetségi tanácsba - vagyis a felsőházba - csak olyan személyt lehessen kinevezni, aki valamely választott önkormányzati testület tagja. Úgy vélte, a jelenleg a Kreml által kinevezett kormányzókra a jövőben a helyi önkormányzati választásokon győztes pártnak kell javaslatot tennie. Javasolta, hogy az elnök, illetve a parlament mandátumát a jelenlegi négy évről hosszabbítsák meg hat, illetve öt évre.

A rendkívül sokat kritizált és a közvélemény bizalmát legkevésbé élvező bíróságokkal kapcsolatban az államfő átfogó reformot helyezett kilátásba, és indítványozta, hogy törvény biztosítsa a hozzáférést a bíróságok tevékenységéről szóló információkhoz. Követelte, hogy a bírák megfontoltabban bánjanak olyan eszközökkel, mint az őrizetbe vétel és a társadalomtól való elszigetelés - vagyis a szabadságvesztés -, és az eddiginél jobban biztosítsák a bűncselekmények áldozatává váló polgárok jogait.

Medvegyev szerint a tapasztalat megmutatta: nem lehet rábírni a csinovnyikokat, hogy hagyják békén a sajtót. A műszaki fejlődés azonban biztosította a véleménynyilvánítás szabadságát, és ennek a jognak erősítése érdekében is fejleszteni kell az internetet és a digitális adásokat. Ezenkívül az elnök nagy hangsúlyt helyezett a 2020-ig szóló gazdasági fejlesztési tervre, a korrupció elleni harcra és az oktatás fejlesztésére, az amerikai elnökválasztást azonban egyetlen szóval sem említette.