Gyurcsány Ferenc miniszterelnök szerint Szlovákia továbbra sem bizonyította, hogy jogszerű lett volna a dunaszerdahelyi rendőri beavatkozás a magyar szurkolók ellen. Gyurcsány és Robert Fico szlovák kormányfő a szombati, révkomáromi találkozón közös nyilatkozatot írt alá a szélsőséges megnyilvánulások visszaszorításáról és a kisebbségek védelméről. A magyar kormányfő újabb, budapesti találkozót javasolt.

Magyarországot nem elégíti ki Robert Fico szlovák kormányfő válasza a Dunaszerdahelyen történtekkel kapcsolatban, és továbbra is úgy gondolja, nincs bizonyíték arra, hogy a rendőri fellépés jogszerű és arányos volt a november 1-jei dunaszerdahelyi futballmérkőzésen - mondta Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a szombati révkomáromi kormányfői találkozó után.

Gyurcsány szerint csalódást keltő, hogy a vizsgálati eredményt még mindig nem kapta meg Magyarország, annak ellenére, hogy ezt többször kérte. A kormányfő azt mondta: még gondolkodnia kell a magyar kormánynak azon, lépnek-e a továbbiakban a Dunaszerdahelyen történtek ügyében.

Robert Fico a találkozó utáni sajtóértekezleten a futballbotránnyal kapcsolatban megismételte a korábbi szlovák álláspontot, hogy a "rendőrség beavatkozása megfelelő és indokolt volt". Gyurcsány felvetésére, miszerint Magyarországot nem elégítette ki a rendőrattakra adott szlovák magyarázat, Fico azt felelte: ha valaki ezzel a válasszal nem elégedett, megvannak a megfelelő jogi eszközök, hogy a kérdést újra megvizsgálják. "Számomra a szlovák ügyészség álláspontja az irányadó" - jelentette ki.

Közös nyilatkozatot írtak alá

A találkozón négypontos közös nyilatkozatot írt alá Gyurcsány és Fico a szélsőséges megnyilvánulások visszaszorításáról, valamint a kisebbségek védelméről szombaton Révkomáromban. A nyilatkozat szerint mindkét kormányfő "határozottan és egyértelműen" ellenez minden radikális ideológiát, az ilyen eszméket követő mozgalmakat, az idegengyűlölet, a sovinizmus és nacionalizmus mindenféle formáját, az erőszak minden megnyilvánulását.

Vállalták, hogy ebben a szellemben lépéseket tesznek "minden politikai és jogi eszközzel" a jelenség ellen, és kezdeményezik a jogi eszközök erősítését is. A felek az egyes ügyekben információcserét és együttműködést kérhetnek egymástól.

A kormányfői nyilatkozat kiáll a nemzeti kisebbségek kulturális és etnikai önazonosságának megőrzése mellett, mert a dokumentum szerint a kisebbségek természetes kapcsot képeznek a két ország között, és hozzájárulnak az együttműködés erősítéséhez. Arról is szó van az angolul, a találkozó munkanyelvén kiadott nyilatkozatban, hogy a nemzeti kisebbségek oktatásában "a legjobb minőségű tananyagot" kell használni.

A két kormányfő szerint a két ország állampolgárai a jószomszédság légkörében kívánnak élni. Gyurcsány és Fico megerősítette, hogy teljesítik és továbbfejlesztik a "Közös múlt, közös jövő - a közös projektek fényében" című, 2007 júniusában, Pozsonyban aláírt egyezményt.

Magatartáskódex, becsületbíróság

A magyar miniszterelnök hat javaslatot tett Ficónak. Kezdeményezte, hogy mindkét kormány vállaljon garanciát arra: a kisebbségi oktatás és kultúra intézményeit megkülönböztetett figyelemmel segíti és támogatja. Ennek részeként a szokásosnál és átlagosnál több támogatást juttat nekik, és igényeiket pozitív megkülönböztetésben részesíti. Gyurcsány kijelentette: Magyarország ezt kész vállalni.

Azt is javasolta, hogy a kisebbségi oktatási intézmények szabadon használhassák a másik országban kiadott tankönyveket. Indítványozta, hogy a két ország politikusai fogadjanak el egy nemzeti-nemzetiségi magatartáskódexet, és állítsanak fel úgynevezett becsületbíróságot. A kormányfő szerint a felmerülő nemzeti, nemzetiségi sérelmeket közös vizsgálattal tisztázhatnák.
   
A miniszterelnök azt is kérte a Szlovák Nemzeti Tanácstól, hogy fontolja meg nemzeti és kisebbségi országgyűlési biztos megválasztását, és függessze fel, majd a vonja vissza a magyar nemzeti jelképek használatát korlátozó rendelkezést. Gyurcsány Ferenc azt is javasolta Ficónak, hogy 2009 első félévében találkozzanak újra Budapesten. 
    
Gyurcsány azt mondta: világossá szeretné tenni, hogy Magyarország elfogadja, és tiszteletben tartja Szlovákia függetlenségét, továbbá természetesnek tekinti, hogy magyarok és szlovákok büszkék a kultúrájukra, őrizni akarják hagyományaikat. A Magyar Gárda kapcsán arról beszélt, bár súlyosan sérti az európai normákat, a békés egymás mellett élés szabályait, de nem utasíthatja a belügyminisztert egy szervezet betiltására, mert erről bíróságnak kell döntenie. Hozzátette: azt ő sem bánná, ha a bíróság gyorsabban döntene.
    
Gyurcsány abszurdnak nevezte, hogy kormányfői szinten kell egyeztetni olyan dolgokról, mint például a szlovákiai magyar helységnevek használata. "Öntudatos és büszke magyarok vagyunk, de ez nem áll ellentétben a szlovák polgárok hasonló büszkeségével és öntudatával" - mondta.

Fico a Szlovák Testvériség betiltásával példálózott

A találkozó utáni sajtóértekezleten Fico kijelentette: Szlovákia számára elfogadhatatlan "a fasizmus és a szélsőséges eszmék exportja Magyarországról". A szlovák kormányfő felkérte Gyurcsány Ferencet, hogy Magyarország segítsen a probléma megoldásában, és azt mondta: ha valaki Szlovákiában magyar zászlót égetne, azt börtönbe zárnák. Fico a sajtóértekezleten az állítólagos magyarországi fasizmus témáját többször is érintette, és azt mondta: a szlovákok nem járnak fasiszta egyenruhában Magyarországra, és nem égetnek magyar zászlókat.

Szerinte a kormánya minden ilyen jelenség ellen a leghatározottabban fellép. Példaként megemlítette, hogy éppen a héten tiltotta be a szlovák belügyminisztérium a Szlovák Testvériség civil szélsőséges civil szervezetet. Fico azt mondta, hogy Szlovákiában gyorsabbak a szélsőségekkel kapcsolatos hatósági eljárások. Gyurcsány erre megjegyezte: örülne annak, ha azt is kiderülne, mi történt a Malina Hedvig-ügyben.

A szlovák kormányfő javasolta: létesítsenek a két ország között figyelmezető rendszert, amely sürgős esetekben lehetővé tenné a rendőrség és hatóságok egyeztetését.
   
Gyurcsány megjegyezte, hogy különbséget kell tenni egy, a társadalom peremén lévő csoport tevékenysége és egy kormánypárt tevékenysége között, és bár Európában ma nincs reális fasiszta veszély, van türelmetlenség, nacionalizmus, soviniszta bezárkózás. A magyar miniszterelnök szerint a szlovák kormánypolitika "eljegyezte magát a nacionalizmussal". Fico erre azt válaszolta, hogy már eddig is több ízben elhatárolta magát Ján Slota, a Szlovák Nemzeti Párt elnökének magyarellenes és a magyarokat sértő kijelentéseiről, és ezt a jövőben is minden szükséges helyzetben meg fogja tenni.
   
"Szeretném azonban leszögezni, hogy Szlovákia kormánya demokratikus választások eredménye alapján jött létre. Ennek összetételébe sem Washington, sem Brüsszel, sem Moszkva, sem Budapest nem fog beleszólni" - mondta Fico.
   
A szlovák kormányfő kitért a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumára (KMKF) is, amelynek munkájába való bekapcsolódás miatt a szlovák parlament élesen bírálta a Magyar Koalíció Pártját. "A miniszterelnök urat arról is tájékoztattam, hogy Szlovákia számára teljes mértékkel elfogadhatatlan az, ahogyan a magyar parlament intézményesítette a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumát" - jelentette ki Fico. 
   
A szlovák miniszterelnök kormánya nemzetiségi politikájáról szólva azt mondta: kormánya egyetlen olyan jogszabályt vagy intézkedést sem fogadott el, amely korlátozná a nemzeti kisebbségek jogait Szlovákiában. Megjegyezte, hogy az általa vezetett kormánypárt - a Smer - volt az, amely a szlovák parlamentben segített a második olvasásba utalni a szlovákiai magyar tankönyvek kétnyelvű földrajzi megnevezéseivel foglakozó törvénytervezetet.

Forrás: MTI

"Vegyes érzések"
   
A kormányfői találkozót Fico úgy értékelte: örül, hogy létrejött, és híve a párbeszéd folytatásának. "Elvileg egyetértettünk abban, hogy fel kell lépni a szélsőségek ellen. Nagyon fontosnak tartom, hogy a felek megismerhették egymás véleményét és a problémák megoldására irányuló javaslatait. A magyar fél javaslatait a szlovák kormány áttanulmányozza, és ezt várja el a magyaroktól is."

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Révkomáromban azt mondta: vegyesek az érzései az egyeztetéssel kapcsolatban. Most már jobban ismerik egymás álláspontját - válaszolta Gyurcsány az MTI-nek arra a kérdésre, hogy megnyugtatónak tartja-e a Robert Ficótól kapott válaszokat, illetve előremutatónak ítéli-e a megbeszélést. Szerinte erőteljesen és határozottan képviselték a határon túli magyar közösség, illetve a két nemzet együttes érdekeit a megbeszéléseken. A magyar álláspont kezdeményező volt, és nem hárított minden felelősséget a szlovák partnerre - mondta a kormányfő.

Kérdésre válaszolva Gyurcsány azt mondta, lát lehetőséget és esélyt a két ország kapcsolatainak javítására, de szerinte "legalább annyit tegyen meg mindenki otthon, amennyit kér a másiktól". "Ez nem a pozíció feladása, nem gyengeség".
   
A személyes felelősségét firtató kérdésre a magyar miniszterelnök azt felelte: személyes felelősségét abban látja, hogy nem sikerült teljesen kiszorítani a közéletből a radikális és nacionalista csoportokat, Magyarország felelőssége pedig az, hogy vannak, akik nem tisztelik Szlovákia indokolt érzékenységét és igényét arra, hogy nemzeti érzelmei, identitása sérthetetlen legyen. Ezekkel az emberekkel és csoportokkal súlyos vitáim vannak, ebben a vitában, de csak ebben, Szlovákia oldalán állok - tette hozzá. Robert Fico nem válaszolt az ugyanerre vonatkozó kérdésre.

Gyurcsány tájékoztatta a találkozón elhangzottakról Sólyom László köztársasági elnököt valamint a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) vezetőit.

A Fidesz szerint hiányos a közös nyilatkozat

Csáky Pál, a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) elnöke szerint szükséges és fontos volt a magyar-szlovák kormányfői találkozó, de hogy valóban sikeres volt-e, azt majd a következő hetek történései döntik el. Csáky fontosnak tartja azt a hat pontot, amelyet a magyar kormány letett az asztalra. Remélem, hogy a szlovák félben lesz annyi lelkierő, hogy ebbe az irányba tudjunk előrehaladni - mondta az MKP elnöke.

A Fidesz szerint Magyarország számára fontos kérdések maradtak ki a közös nyilatkozatból - mondta Szijjártó Péter, a Fidesz szóvivője budapesti sajtótájékoztatóján. A Fidesz szóvivője sajnálatosnak nevezte, hogy nem került be a közös nyilatkozatba a dunaszerdahelyi eseményekkel kapcsolatos állásfoglalás, és hogy a magyar kormány két héttel az események után sem volt képes érdemi magyarázatot kérni és kapni az ügyben a szlovák miniszterelnöktől. Szijjártó szerint a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának ügyének is szerepelnie kellett volna a nyilatkozatban.

Németh Zsolt, a Fidesz Külügyi Kabinetjének vezetője később közleményben még hozzátette: mindezek mellett a Fidesz szükségesnek tartja, hogy folytatódjanak az ötpárti konzultációk annak érdekében, hogy az Országgyűlés foglaljon állást olyan konkrét ügyekben, mint a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumát elítélő szlovák parlamenti nyilatkozat visszavonása és a dunaszerdahelyi botrány hivatalos kivizsgálása.

Az MSZP üdvözölte a nyilatkozatot, de továbbra is szorgalmazza a dunaszerdahelyi futballmeccsen történtek kivizsgálását - mondta Kozma József, az Országgyűlés külügyi bizottságának szocialista alelnöke szombaton. Kozma szerint a nyilatkozat konkrét lépéseket tartalmaz a konfliktusok enyhítésére. A Fidesz kifogásaira úgy reagált:  a dunaszerdahelyi ügyet akkor lett volna értelme szerepeltetni a nyilatkozatban, ha azt már feltárták és a meghozott intézkedéseket mindkét fél tudomásul veszi. Szerinte a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumáról pedig akkor lehetne közös álláspontot megfogalmazni, ha Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke találkozik Pavol Paskával, a szlovák parlament elnökével.
   
Az SZDSZ szombat délutáni közleményben üdvözölte, hogy Gyurcsány és Fico találkoztak, de kudarcnak minősítette a megbeszélést. "A találkozón nem született semmi kézzel fogható eredmény" - áll a közleményben, amely szerint a közös nyilatkozat általánosságokról szól, és nincs benne semmi konkrétum. "A szlovák kormány továbbra sem hajlandó tisztességesen kivizsgálni a dunaszerdahelyi aránytalan rendőri fellépést, nem hajlandó tárgyalni a magyar anyanyelvi oktatás megnyugtató rendezéséről, mint ahogy nem született ígéret a magyar nemzeti jelképek használatát tiltó rendelkezés megsemmisítésére sem" - olvasható az SZDSZ véleményét tartalmazó dokumentumban.

Az SZDSZ ügyvivője, Eörsi Mátyás viszont korábban azt nyilatkozta az MTI-nek, hogy igazi áttörést nem lehetett várni a szombati találkozótól, ezért, ebből kiindulva, akár sikeresnek is értékelhető a megbeszélés, mert elkezdődött a párbeszéd.

A Magyar Demokrata Fórum (MDF) bizakodó és óvatos is egyben a magyar-szlovák kormányfői találkozó létrejötte után - reagált az MTI-nek az MDF szóvivője, Kerék-Bárczy Szabolcs. Szerinte pozitívum, hogy létrejött a találkozó, és megszületett a szélsőségeket elítélő közös nyilatkozat. Ugyanakkor a párt szerint óvatosságra int az, hogy szlovák részről az "önkritika elemei" nem jelentek meg a szlovák miniszterelnök nyilatkozataiban - tette hozzá a szóvivő.

A KDNP feleslegesnek tartotta ezt a találkozót, semmi nem fog változni -mondta Halász Zsuzsa, a párt szóvivőke. A KDNP szerint Gyurcsány nem kérte számon a Dunaszerdahelyen történteket.