Bajnai cikkében baráti jobbot nyújt a szlovákoknak

2009.09.07. 6:35

A szlovák-magyar miniszterelnöki találkozóra konkrét intézkedéseket kezdeményezett, és a két ország közti jószomszédi viszony helyreállítását javasolta Bajnai Gordon miniszterelnök abban az írásában, amely hétfőn jelent meg a Sme című szlovák lap honlapján. Ján Slota pártját megélhetési nacionalizmussal vádolja, és "triviálisnak hangzó dolgokat is" említ a cikkben: például, hogy Magyarországnak nincsenek területi követelései senkivel szemben. Szlovákia jelezte, hogy kész szakértői megbeszélésekre a pozsonyi nyelvtörvény végrehajtásáról.

Bajnai Gordon az Sme című szlovák lap honlapján szlovákul megjelent cikkében azt írja: baráti jobbot nyújt a szlovák népnek a két ország közös jövője és közös érdekei partneri érvényesítésének szándékával. Meggyőződése, hogy a közös megoldásokra, nem pedig a másik fél legyőzésére kell törekedni. A levél szerint a szélsőségeket karanténba zárva, a nacionalista tirádák ballasztjától megszabadulva új lendületet vehetnének a két ország közötti kapcsolatok.

"Bizalom nélkül nincsen jószomszédi politika. Bizalom nélkül nemcsak az ember, az állam is életképtelen. Ezért kezdetnek azt javaslom, húzzuk ki a viszálykodás egyik méregfogát, s Szlovákia a szlovákiai magyar politikai képviseletek, más kisebbségek és a civil társadalom képviselőivel karöltve emelje vissza az európai normák szintjére a vitatott államnyelvtörvényt" - olvasható a miniszterelnöki írásban.

Bajnai javaslatai

A magyar kormányfő cikkében több konkrét javaslatot is tesz. Szerinte e javaslatok jegyében "a problémamegoldás, az akadálymentesítés és a továbblépés" céljával kell találkoznia neki és Robert Fico szlovák kormányfőnek.

Bajnai Gordon kezdeményezi többek közt a Komárom mellett az M1-esre kötő négysávos Duna híd és az Ipoly-hidak megépítését valamint azt, hogy a két ország állapodjon meg a Kassa-Miskolc útvonal átadásának időpontjáról.

Azt is javasolja, hogy Magyarország és Szlovákia működjön együtt a mindkét országban erőre kapó militáns nacionalizmus, romaellenesség és antiszemitizmus megfékezésében, valamint rendszeresen tartson közös kormányülést, hasonlóan az Ausztriával, Horvátországgal, Romániával és Szlovéniával kialakított sikeres magyar gyakorlathoz.

Bajnai a civil kapcsolatok erősítése érdekében azt javasolja, hogy hozzák létre a Magyar-Szlovák Együttműködés Tanácsát, amely a két ország neves közéleti személyeiből állna, és amelynek működését közösen finanszíroznák és segítenék. A magyar kormányfő szerint Magyar-Szlovák Együttműködési Alap finanszírozhatná pályázati rendszerben az együttműködési projekteket.

Szerinte míg Magyarországon pártviszályok szivárogtak le a társadalom mélyrétegeibe, Szlovákiában a többségi nemzet politikai képviselői és a szlovákiai magyarok közti feszültségek nehezítik a gazdasági válság kezelését.    

A kormányfő azt írja: Magyarország nyílt lapokkal játszik. "Nincsenek álságos szándékaink egyetlen szomszédunkkal szemben sem. Ha valamiben hibázunk, félreérthetőek lennénk, kijavítjuk, európai módon elnézést kérünk, és reméljük, hogy viszonosságra találunk" - írja a cikkben.

Szerinte a kapcsolatok mostani állapotában triviálisnak hangzó dolgokat is újra ki kell mondani, például azt, hogy Magyarországnak nincsenek területi követelései senkivel szemben. "Mindenkor és minden körülmények között tiszteletben tartjuk Szlovákia szuverenitását és területi integritását." Mint írja, minden országban vannak ostoba emberek és szélsőséges nézeteket valló csoportok, akik ezt megkérdőjelezik, de Magyarországon egyetlen parlamenti erő sincs, amely ezt az alapvetést ne fogadná el.

Bajnai szerint szintén triviális, de fontos leszögezni: nagyszerű dolog az, ha egy nemzet fokozott erőfeszítéseket tesz a nemzeti nyelv és kultúra őrzésére és ápolására. A modern magyar nemzet tagjaiként fejet hajtunk a szlovákság történelmi nagyjai előtt.

Szerinte Szlovákia szövetséges, baráti ország, ám kormányában olyan szélsőséges erő van jelen, amelynek kivénhedt 19-20. századi szemléletmódja mérgezi a szlovákiai politikai életet, olykor sajnos magával rántva a politikai elit egy részét is. "Nevezhetjük ezt akár megélhetési nacionalizmusnak is, hiszen a szlovák sajtó híradásai alapján egyesek igen jól megélnek ebből. Ez árt országainknak és közös érdekeinknek, a szlovákiai magyaroknak, a szlovák-magyar kapcsolatoknak, és a szlovákiai többségieknek is. Számomra és valamennyi demokratikus magyar párt számára elfogadhatatlan, hogy bármely magyar kormányban helyet kapjon az SNS magyarországi ellenpárja, a szélsőséges Jobbik" - írja a cikkben Ján Slota koalícióban lévő pártjára utalva.

Szlovákia kész tárgyalni a nyelvtörvényről

Szlovákia írásban jelezte, hogy kész szakértői megbeszélésekre a pozsonyi nyelvtörvény végrehajtásáról, és ezekre meghívnák az EBESZ képviselőit is - mondta a Népszabadságnak Gémesi Ferenc, a Miniszterelnöki Hivatal nemzetpolitikai szakállamtitkára. Ez némileg meglepő és pozitív fejlemény, mivel Pozsony korábban elzárkózott attól, hogy a két ország képviselői a vitás kérdést együtt tisztázzák az EBESZ kisebbségi főbiztosával - írja a lap. A tervezett háromoldalú megbeszélésre még ebben a hónapban sor kerülhet. A hétvégén már két- és háromoldalú konzultációt is tartottak a szlovák-magyar feszültségekről Stockholmban.

KAPCSOLÓDÓ CIKK