Többször megfenyegették, ezért lemond a román Securitate iratait vizsgáló intézmény vezetője, Csendes László. A testületnek továbbra is tagja marad, de a vezetését a továbbiakban nem vállalja.

Családja és saját biztonsága érdekében lemondott hétfőn Csendes László, a volt román kommunista titkosszolgálat, a Securitate iratait vizsgáló intézmény vezetője, aki azt állítja, hogy többször is megfenyegették. Csak az elnöki tisztségről mond le, továbbra is a CNSAS tagja marad.

Csendest a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) javaslatára nevezték ki korábban a Securitate Irattárát Vizsgáló Bizottságba (CNSAS), amelynek 2007 júliusa óta az elnöke.

A lemondását hétfőn benyújtó Csendes elmondta: nemcsak őt, hanem több kollégáját is megfenyegették ismeretlenek. Legutóbb az intézmény egyik ügyvédje a hetedik emeleti lakásában golyót talált, amit az ablakon keresztül lőttek be. A lemondást a CNSAS vezető testületének a következő ülésén kell napirendre tűznie, erre várhatóan csak az új évben kerül sor. Előbb ennek a grémiumnak tudomásul kell vennie a poszt megüresedését, csak azt követően választhatnak új elnököt.

A Securitate irattárát vizsgáló intézmény körül az elmúlt években több vita is kirobbant. Az elnöki tisztség betöltése többször is belpolitikai vitákat gerjesztett, legutóbb pedig az alkotmánybíróság hozott olyan döntést, amely szerint a CNSAS nem dönthet arról, hogy egy vizsgált személy együttműködött-e az egykori román kommunista hatalmat kiszolgáló Securitatéval, vagy sem. A testület szerint erről csak bíróság határozhat, amit sokan úgy értékeltek Bukarestben, hogy jelentősen csorbult a CNSAS hatásköre.