Legalább 15 ezren, egyes becslések szerint mintegy 30 ezren tüntettek vasárnap Brüsszelben az új belga kormány mielőbbi megalakítását követelve.

A vasárnapi volt a 224. nap, hogy Belgium igazi kormány nélkül áll, ezért 15 ezren, egyes becslések szerint 30 ezren vonultak Brüsszel utcáira, hogy a kormány mielőbbi megalakítását követeljék. A vasárnapi tüntetést a politikai életben ismeretlen, magukat pártoktól függetlennek mondó fiatalok szervezték. A demonstráción elhangzott jelszavak tanúsága szerint "szégyenletesnek" tartják, hogy még mindig nincs kormánya Belgiumnak.

A tavaly júniusi választások óta mindmáig ügyvezető kabinet látja el a legszükségesebb teendőket, miközben a holland nyelvű flamand, illetve a francia ajkú vallon pártok képviselői végeláthatatlan és meddő tárgyalásokat folytatnak egymással arról, milyen közös platformon lehetne politikai felhatalmazással bíró kormányt alakítani Belgiumban.

Forrás: AFP

A flamand-vallon feszültségek alapja az, hogy a mind gazdagabb Flandria egyre kevésbé hajlandó saját adóbevételeinek jelentős részét a fejletlenebb Vallónia támogatására fordítani, így megerősödtek azok a flamand pártok, amelyek a tartományok egymástól való eltávolodását, függetlenedését követelik.

A tavaly június óta legerősebbnek számító flamand párt az önálló Flandria megteremtését tekinti távlati céljának. Ezt lépcsőzetesen akarja megvalósítani, és olyan államreformot követel, amely utat nyithat ennek a folyamatnak. A vallon pártok ezt a törekvést igyekeznek fékezni.