Börtön vár annak az amerikai amis szektának a vezetőire, akik erőszakkal nyírták le társaik szakállát. A szakállnyírókat szerdán találta bűnösnek egy clevelandi bíróság, akár életfogytiglant is kaphatnak.

Bűnösnek találta egy szakadár amis szekta 16 tagját csütörtökön egy clevelandi szövetségi esküdtszék, amiért lenyírták hittársaik haját és szakállát. Az esküdtszék többnapos tanácskozás után arra a döntésre jutott, hogy az elítéltek összeesküvést szőve megsértették a szövetségi gyűlöletbűnözésre vonatkozó törvényt, és vallási indíttatású támadásokat intéztek hittársaik ellen.

A bűnösnek nyilvánított emberek büntetését még nem határozták meg, de az ilyen típusú bűncselekményért akár életfogytiglani szabadságvesztés is kiszabható. A vonatkozó szövetségi útmutatások szerint 17 és fél év körüli ítéletek várhatók.

Az elítéltek között van egy kelet-ohiói szakadár amis csoport vezetője, Sam Mullet "püspök", annak négy fia, egy sógora és három unokaöccse. A csoportból senki sem volt hajlandó vádalkura, amely lehetőséget nyújtott volna a büntetés enyhítésére. (A szektáról bővebben korábbi cikkünkben, itt olvashat).

Az állatok nyírására emlékeztető, durva támadások tavaly ősszel kezdődtek. A csoport vallási nézeteltérések miatt fosztotta meg hajuktól és szakálluktól haragosait, olyanokat, akik hátat kívántak fordítani a csoportnak. A szakállnyírás a modern világ vívmányait elutasító, áramot vagy autót sem használó amisok között különösen kegyetlen cselekedet, mivel a szakállviselet az amis identitás jellegzetes jegyének számít.

A 66 éves Mullet, a vádlottak tíz férfiból és hat nőből álló csoportjának vezetője szerint a cselekményeket jogosan követték el az amis egyházon belül zajló vallási vita keretében. A hatóságok az erőszakos haj- és szakállvágással kapcsolatban már 2011 őszén őrizetbe vettek hét férfit, ám otthon maradt nőrokonaik még márciusban is követtek el hasonló támadásokat.

A Mullet által vasmarokkal összetartott csoport és hittársaik között akkor robbant ki a konfliktus, amikor a radikális "püspök" kiátkozott nyolc családot, akik - a nézetei elleni tiltakozásként - elhagyták az ohiói Bergholz melletti telepet. A 17 gyerekes Mullet egyebek mellett azzal vívta ki többek haragját, hogy a szerinte vétkes férfiakat megveretette és tyúkketrecbe záratta, és a feleségükkel hált, hogy így "tisztítsa meg" őket a bűnöktől.

A németajkú amisok elődei a Biblia tanaira hivatkozva fordítottak hátat a világi hívságoknak és a műszaki haladás vívmányainak. A 18. században vándoroltak ki az Újvilágba, és a létszámuk mára elérheti a negyedmilliót. A legnagyobb számban Pennsylvania, Ohio és Indiana vidéki körzeteiben élnek, de összesen 28 amerikai államban vannak jelen.