Katonának eladott gyerekek, prostitúcióra kényszerített és fekete listára vett nők, brutális büntetések és nyilvános kivégzések - egy jogvédő szervezet friss jelentése szerint ezek mindennapos ügyek a radikális iszlamisták által uralt Maliban. A jelentés a nemzetközi szervezeteket sürgeti, hogy oldják meg a helyeztet.

Siralmas képet festett Maliról az országban tett látogatása után Ivan Simonovic, a Human Rights Watch jogvédő szervezet főtitkára, aki sürgeti a nemzetközi szervezetek beavatkozá-sát. Jelentése szerint az országban rendszeresen sárba tiporják az emberi jogokat. Az erősza-kot az Al-Kaidához kapcsolható iszlám radikálisok a sária, az iszlám törvénygyűjtemény ra-dikális értelmezésével indokolják.

Az észak-Malit uraló iszlamista csapatok a jelentés szerint gyerekkatonákat vásárolnak csa-ládjuktól mindössze 600 dollárért (körülbelül 135 ezer forint), a vételárat pedig drogkereske-delemből és a váltságdíjakból teremtik elő. A nők helyzete különösen aggasztó az országban, lista készült azokról a "fenyegetést jelentő" személyekről, akik házasságon kívül teherbe es-tek, vagy gyereket szültek. Egyre több asszonyt kényszerítenek férjhez, vagy adnak el prosti-tuáltnak. A jelentésben Simonovic ír arról is, hogy az iszlamisták által ellenőrzött tartomá-nyokban kíméletlen szigorral büntetik a törvénysértőket, eddig nyolc amputációról, két meg-korbácsolásról és három nyilvános kivégzésről tudnak a jogvédők.

Az iszlamista csapatok az ország kétharmad részét ellenőrzésük alatt tartják, mióta március-ban egy katonai puccs anarchiába taszította Malit. A felkelésben résztvevők egy része a bu-kott líbiai diktátor, Kadhafi zsoldosaiból került ki. A kormány megdöntése után szembe kerül-tek a demokratikus berendezkedést támogató tuaregek és a szalafista iszlám csoportok, akik a sárián alapuló iszlám államot szerettek volna létrehozni.