Egy kanadai püspök szerint a nők számára bármilyen magas egyházi beosztás nyitva kellene, hogy álljon. Ehhez képes a trend, hogy a nőket legtöbbször hátrányos megkülönböztetés éri az egyházon belül.

A vatikáni szinóduson részt vevő püspökök egy része szorgalmazta, hogy az egyházon belül nagyobb szerephez jussanak a nők mind a tisztségek betöltésében, mind pedig az "új evangelizációval" kapcsolatos munka felelősségének megosztásában.

Brian Dunn, a kanadai Antigonish püspöke pénteki felszólalásában állást foglalt amellett, hogy a jövőben a nők az egyház minden szintjén vezető pozíciót tölthessenek be.

André-Joseph Léonard, Malines és Brüsszel érseke, a belga püspöki konferencia elnöke sajnálattal állapította meg, hogy sok nő hátrányos helyzetben érzi magát az egyházi hivatalokon belül. Megállapította: az egyházi apparátusban dolgozók kétharmada nő, mégis úgy érzik, hogy diszkriminálják őket. Az érsek szerint köszönetet kell mondani a nőknek azért a magas színvonalú és különleges munkáért, amelyet az új evangelizáció, azaz a hit korunkbeli terjesztése terén végeznek.