Újranyitott a két éve bezárt Szent Imre-templom Clevelandben. A helyi magyarok által látogatott templom bezárásáról 2009-ben döntöttek, de ezt a döntést felülbírálták.

Több száz hívő vett részt helyi idő szerint vasárnap a clevelandi Szent Imre-templom ünnepélyes újranyitási szertartásán. Az északkelet-ohiói magyarság hitéletében kulcsfontosságú templom megszüntetéséről 2009 decemberében határozott Richard Lennon clevelandi püspök, aki a fenntartás anyagi nehézségeire, valamint a hívők és a papok számának csökkenésére hivatkozva az egyházmegye 174 plébániájából 50-et bezáratott.

A püspök döntését a Vatikán Klérus Kongregációja az idén márciusban 11 plébánia - köztük a Szent Imre-templom - esetében felülbírálta. A clevelandi katolikus egyházmegye április 17-én közleményt adott ki, amely szerint a püspök nem fellebbez a vatikáni ítélet ellen.

A Szent Imre-templomban két és fél év óta először tartottak - magyar nyelvű - misét, amelyet Siklódi Sándor celebrált, aki a bezárás előtt 25 éven át volt az egyházközség lelkipásztora. Ő volt az egyetlen a régi papok közül, aki a 11 újraindított plébánia egyikének élére visszatérhetett.

A 108 éves magyar plébánia bezárása ellen a clevelandi magyar hívők számos akcióval próbáltak tiltakozni, mindhiába. A templomot 2010. június 30-án bezárták. Siklódi Sándort Chicagóba irányították át, ahonnan a visszatérés reményében továbbra is tartotta a kapcsolatot az egyházközség tagjaival.

A gyülekezet egy része ezután a St. Colman-templomba kezdett járni, amelynek plébánosa Bob Begin megtanult magyarul misézni. A vasárnapi szertartáson a clevelandi The Plain Dealer című napilap helyszíni beszámolója szerint Begin, aki magyarul köszöntötte Siklódit, hivatalosan visszaszolgáltatta az egyházközséget régi papjának.