Lemondott XVI. Benedek pápa. Utódját egy hatalmas gyűlésen választják meg a katolikus egyház vezetői. Sok egyeztetés, tű és cérna is kell hozzá.

Vatikáni tisztségviselők arra számítanak, hogy a XVI. Benedek lemondása és utódjának megválasztása közötti idő a lehető legrövidebb lesz. Az új pápa megválasztásáig vezető nélkül marad a katolikus egyház.

Az új pápát a pápaválasztó bíborosokból álló konklávé fogja megválasztani. A testületnek jelenleg 203 bíboros a tagja 69 országból. A konklávé üléseit a Sixtus-kápolnában tartják. Az egyházi vezetőknek a döntés meghozataláig teljesen el kell zárkózniuk a külvilágtól. A szabályok szerint minden bíborosnak egy szavazata van, és az új pápa megválasztásához kétharmados többség szükséges. Naponta négy szavazást lehet tartani, kettőt délelőtt és kettőt délután. Ha tizenkét forduló (három nap) is kevés a döntéshez, akkor huszonnégy órás szünet következik, ami közben egyeztetni szabad, de szavazás nem történhet. A kilencedik eredménytelen nap után a konklávénak joga van úgy dönteni, hogy egyszerű többség is elegendő legyen az érvényes választáshoz.

A bíborosok a szavazások után a szavazatokat tűvel, cérnával összefércelik, és különböző vegyi anyagok hozzáadásával elégetik. Amíg nincs új pápa, addig olyan anyagokat kevernek a szavazatokhoz, amelyek szürke vagy fekete füstöt okoznak. Amikor megválasztották az új pápát, fehér füstöt okozó anyagot kevernek a szavazatokhoz. Az új pápa akkor lesz hivatalosan is egyházfő, ha kijelenti: "Accepto", vagyis elfogadja a tisztet. Ezt követően egy vezető bíboros jelenik meg a Szent Péter-bazilika középső ablakában, és közli: "Habemus papam" - van pápánk -, majd latinul folytatja, és közli a kiválasztott nevét.

A XVI. Benedek február 28-i lemondása után, márciusra összehívni tervezett konklávéban 118 bíboros rendelkezik szavazati joggal (közülük négy tölti majd be március végéig a 80. életévét). Több mint felüket már XVI. Benedek iktatta be tisztségébe, s a legtöbb (28) tagot továbbra is Olaszország adja.

A 20. század eleje óta kilenc pápát választottak a Vatikánban, a pápaválasztó konklávék időtartama 2-5 nap között mozgott. II. János Pált 1978-ban három nap alatt, XVI. Benedeket 2005-ben két nap alatt választotta meg a bíborosi testület.