A korengedményes nyugdíjat megszüntető törvénynek csak egy passzusát találta jogsértőnek az Alkotmánybíróság. A törvény kapcsán sokan a tulajdonhoz való jog, a hátrányos megkülönböztetés tilalma és a szociális biztonsághoz való jog sérelme miatt fordultak a testülethez.

Az öregségi nyugdíjak megszüntetéséről szóló törvénynek csak egy passzusát ítélte alaptörvény-ellenesnek és szüntette meg az Alkotmánybíróság hétfői határozatában - közölte a testület kedden. Azt a szabályt semmisítették meg, amelynek értelmében a szolgálati járandóság folyósítását a törvény hatálybalépését megelőzően elkövetett súlyosabb bűncselekmények miatt is szüneteltetni kell. Az összes többi, a törvényt kritizáló beadványt elutasították.

Az öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvényt (Knymt.) kritizálva többen a tulajdonhoz való jog, a hátrányos megkülönböztetés tilalma és a szociális biztonsághoz való jog sérelme miatt fordultak az Alkotmánybírósághoz. A testület azonban csak egy beadványt talált megalapozottnak.

Megállapították, hogy a jogállamiság elvébe ütközik, hogy a szolgálati járandóság jogosultja a bűncselekmény elkövetése idején nem lehetett teljes körűen tisztában tette jogkövetkezményeivel. Az Alkotmánybíróság szerint a szüneteltetés jogalapját önkényesen határozták meg, mivel csak a szolgálati járandóság mint ellátási forma bevezetését követően (azaz 2011. december 31. után) elkövetett súlyosabb bűncselekmények miatt szüneteltetheti a juttatást.

A határozathoz dr. Dienes-Oehm Egon és dr. Pokol Béla alkotmánybírák párhuzamos indokolást, dr. Balogh Elemér, dr. Bragyova András, dr. Kiss László, dr. Kovács Péter és dr. Lévay Miklós alkotmánybírák pedig különvéleményt fűztek.