Az egyház küldetéséről beszélt Ferenc pápa szerdán, az év első szentmiséjén a római Szent Péter-bazilikában. A déli úrangyala imádság (angelus) előtt tartott beszédében pedig békét és mindent jót kívánt az új évre a világnak.

Mindannyian ugyanannak az emberi családnak vagyunk a tagjai, közös a sorsunk, s ezért mindenkinek egyaránt felelőssége a másik iránti tisztelet, a másik elfogadása az egymás közötti különbségekkel együtt - mondta a pápai lakosztálynak a Szent Péter térre néző ablakából a béke világnapján. A világ számos részén érzékelhető igazságtalansággal szemben nem maradhatunk közömbösek és mozdulatlanok. Mindenkinek kötelessége egy igazságosabb és szolidárisabb társadalom megteremtése - mondta.

A pápa egy családi tragédiától sújtott férfi levelét is megemlítette, és a világban pusztító erőszak ellen szólt. "Hozzá csatlakozom én is: itt az ideje megállni!" - mondta. Szerint a béke és igazság megteremtésének a családokban kell kezdődnie; ha ott béke van, a világban is béke lesz.

Szűz Mária közbenjárását kérte a békéért kiáltó, háborútól és erőszaktól elnyomott népekért. A párbeszéd és megbékélés bátorsága kerekedjen felül a bosszún, erőszakon, korrupción - fohászkodott. Az úrangyala imádság végén arra kérte a Szent Péter teret zsúfolásig megtöltő tömeget, hogy háromszor ismételje el: Mária, Isten szent anyja.

Szűz Mária istenanyaságának ünnepén a katolikus egyházfő Jézus és "mindannyiunk édesanyjának" oltalmába ajánlotta a világot, amely "igazságra, békére és Istenre éhezik és szomjazik". A hívőkkel teli Szent Péter-bazilikában felidézte az 5. században tartott efezusi zsinatot, mely kihirdette Mária istenanyaságát. Miközben a tanítványok hitét bizonytalanság rendítette meg, Szűz Mária hite rendíthetetlen maradt. A pápa arra biztatta egyházát, hogy a Mária sugallta örömteli misszióval végezze szolgálatát, "jókat és rosszakat egyaránt szeretve". Homíliája végén is arra kérte a hívőket, háromszor ismételjék meg azt, hogy Mária Isten anyja - ahogyan egykor az efezusi hívők is tették.

A szentmisén három kisfiú járult az oltárhoz napkeleti bölcsnek öltözve: és többek között tömjént adott át a misét bemutató pápának.