A Kijevi Patriarchátus felmentette hivatalából Kirill ungvári és kárpátaljai püspököt, amiért az különböző fegyverekkel a kezében fényképezkedett a kelet-ukrajnai fronton tett látogatásakor.

Az Ukrán Pravoszláv Egyház Kijevi Patriarchátusának sajtóközleménye szerint a sajtóban is napvilágot látott felvételek bizonyítják, hogy a kárpátaljai püspök a terrorellenes műveletek helyszínén járva emberek életének kioltására alkalmas eszközöket vett a kezébe. Márpedig ezt az egyházi szabályzat szigorúan megtiltja a lelkészeknek.

Forrás: zakarpattya.net

Gyűlöletet szított

A Szent Szinódus nem vette figyelembe azt a civil álláspontot, hogy Kirill atya mindezzel csak a katonák erkölcsi és lelki erejét, illetve harci szellemét akarta fokozni, minthogy ő maga is mélyen hazafias érzelmű ember. Ehelyett úgy ítélte meg, hogy a püspök cselekménye diszkreditálta az egyházat, gyűlöletet szított, amivel alapot szolgáltatott a Kijevi Patriarchátus ellenségeinek az Ukrán Ortodox Egyház elleni provokációkra.

Felmentették hivatalából

Mindezeket figyelembe véve a Szent Szinódus pénteken úgy határozott, hogy felmenti hivatalából Kirill ungvári és kárpátaljai püspököt, akit vezeklésre kötelezett, és akit a teljes megbánásáig eltiltott mindennemű lelkészi tevékenység gyakorlásától. A Kárpátaljai Püspökség ideiglenes irányításával addig is Ioszafaru ivano-frankivszki és galíciai mitropolitát bízták meg.