A román legfelsőbb bíróság csütörtökön jogerősen elutasította a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium államosított épületeinek a visszaszolgáltatását. A Miniszterelnökség és a hozzátartozó Nemzetpolitikai Államtitkárság elfogadhatatlannak nevezte a magyar oktatási intézmény ügyében hozott ítélet.

A bírói testület háromszori halasztás után hozott döntést a restitúció elutasításáról. Az ítélet kivonatában az szerepel, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) fellebbezését a korábbi - kedvezőtlen - ítélet ellen a legfelsőbb bíróság megalapozatlannak találta.

A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épületeForrás: MTI/Kátai Edit

Kató Béla püspök szerint a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatásának az elutasítása azt jelzi, hogy a román állam eldöntötte a restitúció leállítását.
Rendkívül szomorúak vagyunk amiatt, hogy bármit tehetünk, és bármit hozhatunk fel az igazunk mellett, ezt sehol, semmilyen fórumon nem veszik figyelembe, mert eldöntötték, hogy nem adják vissza azt, amit a kommunista állam elvett, és nem a válasz minden kérésünkre - nyilatkozta az MTI-nek a Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) püspöke.

Kató Béla hozzátette: az elutasító ítélet azt is jelzi, hogy a román állam a református egyházat hazugnak, tolvajnak és csalónak tekinti, mert az olyasmit igényelt vissza, ami - az ítélet szerint - soha nem is volt az övé.

Felidézte: az egyszer már visszaszolgáltatott iskola 2014-es visszaállamosításakor bejelentette, hogy visszautasítja azt a kongruát (püspöki illetményt), amit a román állam ad számára. Hozzátette: ma is érvényesnek tekinti, hogy nem fogadhatja el az illetményt egy olyan államtól, amelyik ilyen ítéletet hoz az egyházzal szemben. A püspök azt is rendkívül rossz üzenetnek tartotta, hogy az ítéletet a román centenárium "előestéjén" mondták ki.

Az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) az MTI-hez eljuttatott közleményében leszögezte:

nem mond le egyetlen tulajdonáról sem.

"Tartozunk azzal iskolaépítő elődeinknek, hogy minden lehetőséget megragadunk, hogy javainkat visszaszerezzük, és elődeink által megszabott rendeltetésüket betöltessük. A 450 éves vallásszabadság gyakorlásában, még ha meg is próbálnak akadályozni, nem lehet és nem szabad alkut kötni. Éppen ezért, ha elvesznek valamit tőlünk, újat fogunk építeni. Ha akadályokat gördítenek elénk, új utakat keresünk. Ha megpróbálnak elhallgattatni, új módot találunk az ige hirdetésére" - áll a közleményben.

Az egyházkerület azt is bejelentette, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul jogorvoslatért.A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) közölte: támogatja az egyházkerületet abban az elhatározásában, hogy Strasbourgban indítson pert az iskolaépületek elutasított restitúciója ügyében.

Az RMDSZ közleménye Kelemen Hunort, a szövetség elnökét idézi, aki szerint a Mikó-ügyben hozott csütörtöki döntés sérti a jogállamiságot, valamint Románia saját törvényeiben és nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségeit.

Kelemen HunorFotó: Adrián Zoltán - Origo

Az RMDSZ elnöke leszögezte: a visszaállamosítás elfogadhatatlan, akár egyházi, akár közösségi vagy magántulajdonról van szó.

A Székelyföld egyik legrangosabb iskolájaként számon tartott tanintézet épületeit az 1948-as kommunista államosítás során a református egyháztól vették el. A román állam 2002-ben visszaszolgáltatta az ingatlanokat a református egyháznak. Később azonban, egy feljelentés nyomán, a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) büntetőpert indított a visszaszolgáltatási kérelmet elbíráló bizottság tagjai ellen, akiket 2014 novemberében jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek, az ingatlanokat pedig újraállamosították.

Az egyház újabb restitúciós kérését 2016 májusában elutasította a restitúciós bizottság.

Az elutasító határozat megsemmisítéséért indított perben első fokon eljáró brassói táblabíróság nem fogadta el az egyház érveit. A legfelsőbb bíróság a Brassóban 2016 decemberében hozott ítélet ellen benyújtott egyházi fellebbezés ügyében hirdetett csütörtökön jogerős ítéletet.

Magyarország szerint elfogadhatatlan a Székely Mikó Kollégium ügyében hozott ítélet

A Miniszterelnökséghez tartozó Nemzetpolitikai Államtitkárság közleményben reagált az ítéletre. 

Megdöbbentő és elfogadhatatlan a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ügyében hozott ítélet, amelynek értelmében a román legfelsőbb bíróság jóváhagyja a református egyháznak korábban már visszaszolgáltatott ingatlan visszaállamosítását.

Az európai szellemiséget teljesen nélkülöző, a jogállamisággal teljes mértékben összeegyeztethetetlen döntés ellen a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a leghatározottabban tiltakozik.Az ítélet nemcsak azért rendkívül aggasztó, mert a román állam megkérdőjelezi egy korábban már jogerősen visszaszolgáltatott ingatlan tulajdonjogát, hanem mert precedenst teremthet a romániai egyházi ingatlanok restitúciójában.

A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) november 16-án tartott plenáris ülésén elfogadott zárónyilatkozat - amelyet minden reális erőt képviselő magyarországi politikai párt és határon túli magyar szervezet aláírt - kimondja: a MÁÉRT tagjai tiltakoznak a korábban már jogerősen visszaszolgáltatott ingatlanok tulajdonjogának megkérdőjelezése ellen, különös tekintettel a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumra és a gyulafehérvári Batthyáneumra, és felhívják a nemzetközi szervezetek, mindenekelőtt az Európa Tanács, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, továbbá az Európai Parlament és az Európai Bizottság, valamint az Amerikai Egyesült Államok kormányának figyelmét a romániai restitúciós folyamat visszásságaira.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága - amint eddig, úgy a továbbiakban is - mindenben támogatja az Erdélyi Református Egyházkerületet (EREK) és minden, a romániai restitúciós folyamatban negatívan érintett felet jogos tulajdonáért folytatott harcában, és ehhez minden tőle telhető támogatást kész megadni. Üdvözli az Erdélyi Református Egyházkerület azon döntését, hogy az ügyben az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul, és a nehézségek ellenére sem adja fel a küzdelmet saját intézményeiért, saját tulajdonáért.

„Bízunk abban, hogy a román állam - tekintettel a saját törvényeiben és a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségeire - mielőbb konkrét lépéseket tesz a jogbiztonság szavatolása és a kommunizmus idején elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatásának rendezése ügyében, és határozottan fellép az utóbbi időben egyre sűrűsödő, a Romániában élő nemzeti kisebbségeket érő jogfosztások ellen" - fűzte hozzá Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár.