Ferenc pápa: A csíksomlyói zarándoklat Erdély öröksége és a testvériség jele

2019.06.01. 10:45

A csíksomlyói zarándoklat Erdély öröksége, a párbeszéd, az egység és a testvériség jele, és tiszteletben tartja a román és a magyar vallási szokásokat is - mondta Ferenc pápa szombaton homíliájában a Csíksomlyón több tízezer hívő előtt bemutatott szentmiséjén. A történelmi eseményre 110 ezren regisztráltak, de a rossz időjárás miatt nem engedtek be mindenkit a rendezvény helyszínére. A misén részt vesz Áder János magyar köztársasági elnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, és Viorica Dancila román kormányfő is.

Helyi idő szerint 11:30-tól (közép-európai idő szerint 10:30-tól) kezdődött meg Ferenc pápa ünnepi szentmiséje az erdélyi Csíksomlyón, a Kis- és Nagysomlyó közötti hegynyeregben.

Ferenc pápa érkezik szentmiséje helyszínére, a csíksomlyói hegynyeregbeForrás: MTI/Koszticsák Szilárd

A Maszol beszámolója alapján 11:10 körül az összegyűlt hívek tapsa és örömujjongása közepette megérkezett a helyszínre Ferenc pápa.

A pápamobilon érkező egyházfő derűsen köszöntötte az egybegyűlteket.  A zarándokok a pápa érkezését követően a régi székely himnuszként ismert „Ó, én édes jó Istenem" kezdetű énekbe kezdtek bele orgonakísérettel.

A Székelyhon.ro videóján látható a pápa érkezése.

A Hotnews információi szerint reggel 9:30-ig 67 személyt, köztük 36 gyereket, kellett ellátniuk az orvosoknak Csíksomlyón. A gyerekek a hideg idő miatt szorultak az orvosok segítségére.

Az esemény helyszínén tartózkodik Viorica Dancila román kormányfő is, néhány minisztere kíséretében. A miniszterek névsorát még nem közölték.

Ezer gyermek kíséretében érkezett Csíksomlyóra Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője.

Az atya és pártfogoltjai nem érkeztek üres kézzel: hagyományos, Csíkszentdomokoson sütött házi kenyeret hoztak Ferenc pápának ajándékba.

Böjte Csaba csaknem hetven gyermekotthont működtet Erdély-szerte, az ott élő gyermekek ajándékaként hozta a szentatyának a házikenyeret.

Ferenc pápa szentmisét pontifikál a csíksomlyói hegynyeregben, Erdélyben 2019. június 1-jén. Balra Jakubinyi György gyulafehérvári érsekForrás: MTI/Veres Nándor

"Összevarrni a jövőt"

Szentbeszédében a pápa azt mondta: "...ne hagyjuk, hogy azok a hangok és sebek, amelyek az elkülönülést táplálják, megfosszanak a testvériség érzésétől" –, felidézve, hogy Szűz Mária mindnyájunknál "közbenjárt" azért, hogy így legyen.

Ferenc pápa arra szólította a híveket: ne feledjék, s ne tagadják a múlt összetett és szomorú eseményeit, de ez nem gördíthet akadályt a testvéri együttélés elé.

"Isten iránti örömmel és hálával vagyok jelen ezen a történelmi értékekben és hitben gazdag, kedves Mária-kegyhelyen" – hangoztatta Ferenc pápa olasz nyelven mondott szentbeszédében, amely román és magyar nyelvű fordításban is elhangzott.

A pápa szerint a zarándokok azért mennek Csíksomlyóra, hogy egymásban valódi testvérekre leljenek. Zarándokolni nem más, mint érezni a meghívást és a késztetést arra, hogy "járjunk együtt az úton, és kérjük az Úrtól a kegyelmet, hogy a régi és a mostani sérelmeinket, bizalmatlanságainkat változtassa új lehetőségekké a közösség érdekében".

Hangsúlyozta: zarándokolni azt jelenti, hogy elszakadunk a bizonyosságainktól és a kényelmünktől, egyben kihívás számunkra, hogy felfedezzük és továbbadjuk az együttélés lelkületét, és ne féljünk a kölcsönös érintkezéstől, találkozástól és segítségnyújtástól. Arra buzdította a hívőket, hogy a zarándoklat során ne a múltat kutassák, hanem inkább azt, ami elodázhatatlanul vár rájuk. Arra biztatta a jelenlevőket, imádkozzanak közösen a Szűz Anyához, hogy tanítsa meg őket "összevarrni a jövőt".

A szentmise idején az oltáron volt az ötszáz éves csíksomlyói Szűz Mária-kegyszobor, amelyet erre az ünnepi alkalomra szállítottak a hegynyeregbe. A szentmise végén Ferenc pápa arany rózsát helyezett el a szobor lábánál a Szűzanya iránti tisztelet jeléül.

A szertartás végén Jakubinyi György gyulafehérvári érsek megköszönte Ferenc pápának, hogy Erdélybe látogatott, felidézve, hogy húsz évvel ezelőtt Szent II. János Pál pápa kénytelen volt Bukarestre korlátozni romániai vizitjét. A néhai pápa akkor megígérte, újra elzarándokol Romániába, de erre már nem kerülhetett sor. Az érsek örömmel állapította meg, hogy Ferenc pápa látogatásával, húsz év múltán beteljesült a négy – gyulafehérvári, váradi, szatmári és temesvári – magyar és székely többségű erdélyi katolikus egyházmegyék híveinek a vágya.

A gyulafehérvári érsek Xantus Gézának az Ahol az ég és föld találkozik című festményével ajándékozta meg a pápát. A mise a magyar és a székely himnusz eléneklésével zárult.

A szentmisén részt vett Áder János magyar köztársasági elnök, és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.

A katolikus egyházfő csíksomlyói vizitje történelminek számít, hiszen pápa most első ízben látogatott Erdélybe.

"Szeretet és Isten nélkül az ember nem tud élni a Földön"

Szombaton délután Ferenc pápa az együvé tartozás, a család és a gyökerekhez való ragaszkodás fontosságát hangsúlyozta a romániai Jászvásáron (Iasi), ahol betegekkel, családokkal és fiatalokkal találkozott.

A pápa Csíksomlyóról érkezett a kelet-romániai városba, amely Moldva történelmi fővárosa. Ott van a központja a jászvásári római katolikus püspökségnek, ahol mintegy 250 ezer, többségében román anyanyelvű katolikus tartozik. Ferenc pápa felkereste a helyi székesegyházat, ahol mintegy ezer beteggel találkozott. Az egyházfő áldását adta rájuk, majd sokukkal elbeszélgetett, átölelte és bátorította őket.

Ezt követően az egyházfő a helyi Kultúrpalota előtti térre utazott a pápamobillal, ott egy nagyobb színpadot állítottak fel erre az alkalomra. A pápát az egyházmegye fiataljai köszöntötték, tanúságot tettek hitük mellett, kitérve arra, hogy milyen kihívásokkal kell szembesülniük.

A pápa több tízezer ember előtt mintegy 25 perces beszédet tartott, amelynek kezdetén külön köszöntötte a moldvai egyházmegyében élő csángókat, lengyeleket és oroszokat. A romániai látogatás mottója jegyében a pápa arra buzdította a résztvevőket, hogy járjanak együtt, örvendjenek a közös találkozásoknak még akkor is, ha ez nem mindig könnyű.

Hangsúlyozta, hogy a fiataloknak nem szabad elfelejteniük a gyökereiket, azt, hogy honnan indultak, illetve szüleik és nagyszüleik hitét. A pápa szerint a rossz megosztja az embereket, bizalmatlanságot ébreszt köztük, de a Szentlélek emlékeztet, hogy nem arc-, történelem és identitás nélküliek vagyunk, hanem erős szellemi kötelék köt össze, ami minden másnál erősebb. A pápa szerint az egyéni boldogság csak úgy valósulhat meg, ha mást boldoggá teszünk. Kijelentette: szeretet és Isten nélkül az ember nem tud élni a Földön.

A pápa beszéde után egyetemes könyörgések hangzottak el az egyházmegyében élő hívek anyanyelvén, egyebek mellett magyarul is. Csíksomlyón is az erdélyi egyházmegyékben élők anyanyelvén, így románul és németül is elhangzottak az egyetemes könyörgések, hiszen a pápai látogatás egyik fontos célja az volt – a szervezők korábbi közlése szerint –, hogy erősítse a romániai katolikus egyházon belül az összetartozást és az egységet.

Az apostoli látogatás utolsó napján, vasárnap Balázsfalvára utazik, a román görög katolikusok szellemi központjába, ahol mise keretében boldoggá avat hét román görög katolikus püspököt.