Csak egy román katona sírja lehet az úzvölgyi temetőben

2019.07.30. 20:59

Az Origo már többször is beszámolt az úzvölgyi osztrák-magyar katonai temetőben eltemetett hősökről előkerült dokumentumok tartalmáról, amik új megvilágításba helyezték a konfliktusos történetet. Ezek alapján egyre csökkent a román hatóságok által románként azonosított katonák létszáma. A legújabb dokumentumok alapján az valószínűsíthető, hogy csupán egy vagy két román katona nyugodhat Úzvölgyében.

Lapunk a Nagy Háború nevű blog információi alapján közölte, hogy a 2019. június 12-én a romániai Hősök Emléke Országos Hivatala (ONCE) közzétett egy rövid összefoglalót az úzvölgyi temető helyzetét illetően, amely szerint a sírkertben 11 románnak nevezett katona – 8 azonosított és 3 azonosítatlan – került elhantolásra. Az összefoglalóhoz csatolt dokumentumok egyike, a 3. számú mellékletként közzétett áttemetési napló hét románként azonosított katona – elrománosított - nevét és adatait tartalmazza.

Ezek a következők:

  • Cosma Gheorghe (25. sz.)
  • Grimu Mihai (46. sz.)
  • Horcic Mihai (83. sz.)
  • Lusin Filip (91. sz.)
  • Morduminechei Gheorghe (105. sz.)
  • Roman Mihai (126. sz.)
  • Rotaru Stan (126/bis. sz.)

Kovács Vilmos ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka 2019. július 24-én Tusnádfürdőn bejelentette , hogy e katonák közül öt – Grimm Mihály, Harcsik Mihály, Kuzma György, Mordaninecz György és Román Mihály – magyar állampolgár volt; a HM képviselői a tusnádfürdői beszélgetés során a halálukat nyilvántartásba vevő korabeli anyakönyvi bejegyzések fénymásolatát is kiosztották.

A hősi halált halt katonák anyakönyvi kivonataiForrás: uz-volgye.ro

E bejegyzésekből kiderül, hogy az öt katona közül négy 1916. december 19. és 23. között, mindössze öt nap leforgása alatt esett el: Harcsik és Mordaninecz a 703-as számú magaslaton, Grimm és Román pedig a Lápos hegyen halt hősi halált.

A halotti anyakönyvekben szereplő öt magyar állampolgárságú katona adatai

A közzétett halotti anyakönyvi másolatokat megvizsgálta a Nagy Háború blog. Az adatok forrásai: Hadtörténelmi Levéltár VI. 36. Katonai egyházi szervezetek anyakönyvei 1743–1951. Zárójelben az őrzési egység (anyakönyvi kötet) sorszáma és az anyakönyvi bejegyzés száma.

Cosma Georghe – Kuzma György (HL VI. 36., 301, 1121)
Alakulat: magyar királyi (m. kir.) besztercebányai 16. honvéd gyalogezred Született: 1897, Ugocsa vármegye, Nagyrákos (feltehetően elírás és Nagyrákócról van szó, ma Ukrajna). Hősi halált halt: 1917.03.29., Kászonfeltíz, görög katolikus vallású, feltehetően ruszin nemzetiségű magyar állampolgár.

Grimu Mihai – Grimm Mihály (HL VI. 36., 304, 861)
Alakulat: a m. kir. soproni 18. honvéd gyalogezred, átcsoportosítva a m. kir. besztercebányai 16. gyalogezredhez Született: 1896, Sopron vármegye, Ágfalva (ma: Magyarország). Hősi halált halt: 1916.12.21, Úzvölgye, lutheránus vallású, német nemzetiségű román állampolgár.

Horcic Mihai – Harcsik Mihály (HL VI. 36., 299, 990)
Alakulat: m. kir. munkácsi 11. honvéd gyalogezred Született: 1893, Szabolcs vármegye, Nyírkarász (ma: Magyarország). Hősi halált halt: 1916.12.19, Úzvölgye, görög katolikus vallású, magyar nemzetiségű magyar állampolgár.

Morduminechei Gheorghe – Mordaninecz György (HL VI. 36., 299, 995)
Alakulat: m. kir. munkácsi 11. honvéd gyalogezred Született 1897, Bereg vármegye, Aklos (ma: Ukrajna, Szolyvai járás). Hősi halált halt: 1916.12.22, Úzvölgye, görög katolikus vallású, feltehetőleg ruszin nemzetiségű (szülőfaluját az 1910-es népszámlálás idején szinte kizárólag ruszinok lakták) magyar állampolgár.

Roman Mihai – Román Mihály (HL VI. 36., 299, 1145)
Alakulat: m. kir. munkácsi 11. honvéd gyalogezred Született 1878, Ung vármegye, Kistéglás (ma: Ukrajna, Ungvári járás). Hősi halált halt: 1916.12.23, Lápos hegy, görög katolikus vallású, magyar nemzetiségű (szülőfaluját az 1910-es népszámlálás idején szinte kizárólag magyarok lakták) magyar állampolgár.

Az öt katona születési helye térképen jelölveForrás: uz-volgye.ro

A felsoroltak közül csak Grimm Mihály és Harcsik Mihály született a mai Magyarország területén.

A Nagy Háború Blog szerkesztőségének sikerült megszereznie Harcsik esetében az egyházi keresztelési anyakönyv, Grimm esetében pedig a születési anyakönyv adatait is.

Harcsik Mihály keresztelési anyakönyvi adatai:
Nyírkarász anyakönyv - II. kötet, 68. lap
Sorszám: 65
Év: 1893
Születés időpontja: 1893. december 18.
Keresztelés időpontja: 1893. december 19.
Név: Mihály
Szülők: Harcsik István gk. és Ivánku Mária gk.
Lakhely: Karász tanya
Keresztszülők: Mató András Jakab Julia Mató Jánosné
Keresztelést végző pap: Tivadar István parókus
Utólagos bejegyzés: nincs
(Forrás: Görögkatolikus Püspöki Levéltár, Nyíregyháza, GKPL III-1-41-a)

Grimm Mihály születési anyakönyvi adatai:
Ágfalva anyakönyvi kerület születési anyakönyv másodpéldánya I. rész. 1895-től 1898. évig
Sorszám: 73
Kelt: 1896. május 20.
Apja: Grimm Mihály, ágfalvi 41 éves földműves
Anyja: Márton Katalin, bánfalvi születésű, 36 éves
Lakhely: Ágfalva, 91. szám.
A születés helye és ideje: 1896. május 15., délután 3 óra.
Anyakönyvvezető helyettes: Purt Lajos Károly
Bejelentő: Grimm Mihály

Az említett két katona neve a szülőfalujukban emelt első világháborús emlékműveken is olvasható.

A községi önkormányzat anyakönyvezetőjétől megtudta a Nagy Háború blog, hogy ma már nem él Grimm vezetéknevű család Ágfalván. Valószínűleg 1946-ban a német származású lakosság kitelepítése során hagyhatták el a települést.

A település polgármesterétől és görögkatolikus lelkészétől megtudta a blog, hogy Nyírkarászon napjainkban is élnek Harcsik vezetéknevű családok. Közvetlen leszármazottakat a településen egyelőre nem sikerült találniuk.

Egy, a fenti névsorban említett katona, Mordaninecz György katonai halotti anyakönyvi kivonatát a cseh katonai levéltár oldalán is sikerült megtalálni.

Mordaninecz György cseh katonai halotti anyakönyvi kivonataForrás: vuapraha.cz

A románként azonosított orosz katona

Az öt magyar állampolgárságú katona mellett a román hatóság által románként azonosított Lusin Filip – Lusicz Fülöp (családneve helyesen Lusja) az orosz hadseregben szolgált.

Alakulata: orosz 52. gyalogezred
Született: 1885
Hősi halált halt: 1917.09.09., Csíkszentmárton

Lusja Fülöp orosz katona anyakönyvi bejegyzése a csíkszentmártoni halotti anyakönyvbenForrás: nagyhaboru.blog.hu

Lusja Fülöp etnikai hovatartozását nem közölték, de a neve alapján nem valószínű, hogy román nemzetiségű lett volna.

Szintén a felsorolásban említett Rotaru Stan nemzetisége még nem tisztázott, és az sem világos, hogy ő melyik hadseregben szolgált.

Egyáltalán az sem biztos, hogy ez-e az eredeti neve, vagy a többiekhez hasonlóan az ONCE az ő nevét is elrománosította...

A nyolcadik románként azonosított katonának az ONCE nem hozta nyilvánosságra sem a nevét, sem a nemzetiségét, illetve azt sem tudhatjuk róla, hogy melyik hadsereg katonája volt.

Több opció is fennáll: Osztrák-Magyar Császári és Királyi Közös Hadsereg, ezen belül Osztrák Császári Hadsereg vagy a Magyar Királyi Honvédség, illetve az Orosz Cári Hadsereg, esetleg a Román Királyi Hadsereg.

Ennek ellenére Dormánfalva román önkormányzata - törvénytelenül - 52 betonkeresztet emeltetett a nemzettársaiknak vélt katonáknak, noha a dokumnetumok alapján egy, maximum két román katona nyugodhat ott.

Amennyiben lesznek még információk a témában, az Origo beszámol róla.

KAPCSOLÓDÓ CIKK