Nem egészen 6 hónappal a Condé-sur-Sarthe börtönében elkövetett kegyetlen radikális iszlamista támadás után a Valenciennes-i fogházban támadtak meg egy börtönőrt - írta meg a Le Figaro, Európa egyik vezető konzervatív napilapja. A támadók mindkét esetben muszlimok voltak. Az eset ismét ráirányította a figyelmet a börtönökben fogva tartott radikalizálódott iszlamisták okozta veszélyekre. 

Az Origo már 2018-ban is foglalkozott a radikális iszlám veszélyeivel, megírtuk, hogy a fogvatartottak szinte kivétel nélkül migránsok vagy migráns hátterű muszlimok, akik a börtönben radikalizálódnak. A helyzet azóta sem javult, sőt, tovább romlott, a hatóságok pedig tehetetlenek.

A Le Figaro riportban számolt be arról, ami Valenciennes-ben történt néhány napja. A fiatal, 22 éves rab nő augusztus 16-án érkezett meg a Valenciennes-i börtönbe, ahová a mintegy 50 km-re található Lille melletti fegyházból szállították át. A rutinmunkának számító átszállítás ezúttal erőszakká fajult, a fiatal nő ugyanis amint megérkezett, az őrökre támadt, az egyiket azonnal leköpte. A börtönszakszervezet információira támaszkodva a Le Figaro azt írta, hogy ezt követően verekedni kezdett, a nőt több börtönőr tudta csak megfékezni.

A radikalizálódott bűnözők komoly aggodalmat keltenek a börtönőrök körében

Ez az eset egyébként egy egészen más dimenzióra hívta fel a börtönőrök figyelmét, ami a 22 éves bebörtönzött nő bűnelkövetői profiljával függ össze szorosan. A nő 10 hónapos börtönbüntetését töltötte köztörvényes bűncselekmény miatt, ami annyit jelent, hogy a „normál' büntetőjogi szabályok megsértése miatt került börtönbe. A rendőrség és az igazságszolgáltatás ugyanakkor már ismerte korábban is, sőt, radikalizálódott, ún. „S-kategóriába" osztályozott bűnöző volt, ami annyit jelent a francia gyakorlatban, hogy a nyilvántartásba vett személy súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Az esetek túlnyomó többségében a radikális iszlám hívei kerülnek ebbe a kategóriába. A CFC-CGC Horizon szakszervezet szerint a nőt azért kellett átszállítani a Lille melletti börtönből, mert már ott is nagyon agresszív volt a börtön személyzetével szemben. A szakszervezeti jelentés azt is aláhúzza, hogy az új, tehát a Valenciennes-i börtön nem alkalmas a radikalizálódott iszlamista bűnözők fogadására és a személyzet sem kapott kiképzést arra, hogy hogyan kell bánni az ilyen bűnözőkkel.

Március elején tiltakozásképp lezártak 20 francia börtönt az őrök, miután ketten súlyosan megsérültek, amikor egy radikalizálódott dzsihadista rab kést rántott Conde-sur-Sarthe börtönében.Forrás: AFP/Jean-Francois Monier

Időzített bombán ül a francia büntetés-végrehajtás

A mostani eset ráadásul akkor következett be, amikor a francia börtönök személyzete komolyan aggódni kezdett a radikalizálódott iszlám rabok egyre növekvő száma miatt. Összesen 500 ún. TIS-rabot tartanak nyilván, ők azok, akik már részt vettek valamilyen radikális iszlamista terrorcselekményben. Ehhez az 500 különösen veszélyes bűnözőhöz hozzá kell adni további 900 olyan köztörvényes bűnözőt is, akik radikalizálódtak és ezért külön kell(ene) felügyelni őket. Ők pedig már jóval komplexebb és emiatt nehezebben értékelhető, megoldhatatlan problémát jelentenek a szakemberek számára. Azt is mondhatnánk, a Le Figaro szavaival élve, hogy a francia igazságszolgáltatás és büntetés-végrehajtás egy igazi időzített bombán ül.

Két közelmúltbeli iszlamista börtön-támadásból egyértelműen kiderül, mekkora veszélyt jelent a radikalizmus a börtönökben. Június 20-án Le Havre mellett, a Saint-Aubin-Routot-i börtönben egy terrorista szervezet tagja, egy9 éves büntetését töltő terrorista támadt cellájának asztallábával őreire, akik közül kettőt megsebesített, miközben "Allah Akbart" üvöltött. Arról a márciusi támadásról, amelynek során egy 27 éves iszlám hitre áttért fogvatartott két börtönőrt is megsebesített a nyugat-franciaországi Condé-sur-Sarthe börtönében, az Origo is részletesen beszámolt.

Francia börtönőrök a barikád idején  Condé-sur-Sarthe börtönében.Forrás: AFP/Jean-Francois Monier

Miután a korábban a strasbourgi terrorista merénylet elkövetőjével, Chérif Chekattal együtt raboskodó, 30 éves börtönbüntetését töltő radikalizálódott iszlamista saját élettársát is túszul ejtette és több mint 10 órán át fogva tartotta, a francia elit csapatoknak kellett beavatkozni a helyzet rendezése érdekében. A veszélyes bűnöző megsérült a támadás során, élettársa pedig meghalt.

A nyugat-európai börtönök terrorista kiképzőközpontként működnek

A radikalizálódott iszlamisták nemcsak a francia börtönökben jelentenek súlyos problémát. Hasonló a helyzet Belgiumban is, ahol már többségbe kerültek a migráns hátterű, muszlim vallású elítéltek. Őket szélsőséges imámok radikalizálják, akiknek a száma a belga börtönökben mára meghaladta a katolikus papok számát. Magyarországon az Origo elsőként számolt be arról is, hogy a nyugat-európai börtönök valójában terrorista kiképzőközpontként működnek. Aggasztó a helyzet Németországban is, ahol a hatóságok szintén tehetetlenek a radikalizációval szemben, és ahol a német már idegen nyelv a börtönökben, mert egyre több a migráns hátterű iszlamista. A muszlim bűnözők aránya 2019 elején már több mint 20 % volt, miközben a teljes német társadalomban még csak 7 %.