Tőkés László szerint a temesvári forradalmat nem lehet befejezettnek tekinteni, azt békésen és állhatatosan tovább kell folytatni.

Az egykori temesvári lelkész, akinek a Ceausescu-diktatúrával való szembeszegülése indította el a diktatúra bukásához vezető utcai megmozdulásokat, az események 30. évfordulójára szervezett gálaműsoron beszélt erről Temesváron szombat este. A rendezvényre díszvendégként érkezett meg Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.Tőkés László hódolattal emlékezett azokra, akik életüket adták a szabadságért. Köszönetét és elismerését fejezte ki azoknak, akik sikerrel vették fel a harcot 1989 decemberében a gonosz erőivel.

Orbán Viktor miniszterelnök és Tőkés László egykori temesvári lelkész a ,,Temesvár 30” emlékhét gálaestjén Temesváron 2019. december 14-énForrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Külön megemlítette a temesvári református egyházközséget, és a hozzá csatlakozó román baptista gyülekezetet. Nélkülük az ellenállásunk kudarcra lett volna ítélve- jelentette ki.

Orbán Viktornak azért mondott köszönetet, hogy Magyarország népe egy emberként állt Erdély népe és a testvéri románság mellé.  

Egyben az anyaország további testvéri támogatását kérte a harminc éve elkezdett szabadságharc folytatásához.

Tőkés László azt is mondta, hogy Temesvár szellemében egymásra talált román, magyar, német és szerb, katolikus, baptista és ortodox a közös keresztény értékek és a vallásszabadság védelmében. Jellemzőnek találta, hogy a város főterén összegyűlt százezres tömeg együtt skandálta, hogy Van Isten!Tőkés László azt mondta, hogy a forradalmi helyzet másik lényeges összetevője a szólás szabadsága volt. A berlini falhoz hasonlóan a hallgatás falát is le kellett dönteni. Megemlítette: ezt tették a temesvári egyházmegye lelkészei, amikor 1988 őszén állást foglaltak Ceausescu falurombolási terve ellen, és ezt tette ő maga is, amikor televíziós interjúban leplezte le a rendszert.Luthertől és Kálvintól vette a példát, amikor az egyházi és állami önkény ellen szólva kijelentette: Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek.Az eltelt harminc évre visszatekintve a város forradalmi szellemét őrző Temesvár Társaság elnökének, Florian Mihalceának a szavait idézve jelentette ki: igazi autentikus forradalom robbant ki Temesváron, amely azonban dél-amerikai módon folytatódott. A forradalmat szabad választások és politikai restauráció követték. Az európai utat azonban már nem lehetett feltartóztatni.

Tőkés László a Temesvár Társaság által 1990 márciusában megfogalmazott Temesvári Kiáltványból idézte a máig érvényesnek tartott kijelentést: a Forradalmat nem tekintjük befejezettnek. Békésen, de állhatatosan tovább folytatjuk.

Orbán Viktor a nap folyamán egy képet és egy videót is megosztott hivatalos közösségi oldalán temesvári látogatásáról.