30 évvel ezelőtt, karácsony első napján győzött a romániai forradalom, amelynek kiindulópontja az erdélyi Temesvár volt. Itt egy akkor még kevésbé ismert, de annál bátrabb magyar, református lelkész, Tőkés László felszólalt a Nicolae Ceausescu román diktátor által fémjelzett rendszer falurombolása, a magyarok és a hívők elnyomása ellen. Tőkés ezzel kivívta az államhatalom haragját, a Securitate minden áron igyekezett elhallgattatni. Nem jártak sikerrel, sőt a lelkész melletti temesvári kiállás volt az a szikra, ami aztán egy héten belül elsöpörte az egyre őrültebb ötletekkel előálló, a népét addigra maximálisan kizsigerelő Ceausescu házaspár rémuralmát.

Nicolae Ceausescu diktátor 1965-ben került a Román Kommunista Párt élére, és vált aztán a román állam első számú vezetőjévé.

A cipészből lett politikai vezető hatalmas személyi kultusz felépítésével és politikai elnyomással igyekezett bebetonozni hatalmát. 

Míg ő és családja hatalmas luxusban élt, és az ország pénzét gigantikus, soha meg nem térülő beruházásokra pazarolta, Románia lakossága éhezett, az életszínvonal pedig meredeken zuhant, olyannyira, hogy 

a 80-as években be kellett vezetni a jegyrendszert. 

A román parlament épülete, a diktátor nagyzási mániájának egyik hagyatéka. A világ második legnagyobb kiterjedésű épülete.Forrás: DENNIS G. JARVIS/Dennis G. Jarvis

Ceausescu amellett, hogy a luxusért rajongott, a családtagjait is kulcspozíciókba juttatta.

Felesége, a legalább annyira gyűlölt, korábban textilgyári munkásként és prostituáltként is dolgozó, hatalommániás Elena lett a második számú politikai vezető az országban.

Nicu fia pedig bekerült a legszűkebb pártvezetésbe, a hadsereget és a rettegett titkosrendőrséget, a Securitatét, fivérei irányították.

Utóbbi szervezet folyamatosan támadta a romániai értelmiséget, és a diktátor előszeretettel használta a Trianon után megmaradt erdélyi magyar értelmiség elhallgattatására, félelemben tartására is.

Nicolae Ceausescu 1974-benForrás: Origo

"Aranykor" helyett jegyrendszer és falurombolás jött el a 80-as évekre

A diktátor a nyolcvanas évek elején eldöntötte, hogy Románia valamennyi adósságát visszafizeti, ezzel nyomorba döntve a hétköznapi embereket.

Hogy népszerűségét valamennyire visszanyerje, felkorbácsolta a románok nacionalizmusát, 1988-ban elindította a falurombolást, amely elsősorban a magyarlakta falvak megsemmisítését jelentette.

Az első szakaszban, 1990-ig elkészítették volna az átrendezés minden részletre kiterjedő tervét, s felmérték volna a falvak lakosainak számát. A két-háromezer főnél kevesebb lakosú településeket, azaz a romániai falvak felét, eleve életképtelennek minősítették.Az 1995-ig tartó második szakasz végére megyénként 2-3 agráripari komplexumot terveztek kialakítani, az utolsó szakaszban pedig, 2000-ig 558 városi jellegű agráripari központ jött volna létre.

Az embereket többszintes lakóházakba akarták áttelepíteni, ezeket kizárólag a központi típustervekkel összhangban lehetett megépíteni. 

Nagyságukra nézve a magyarlakta falvak nem érték el az életképessé nyilvánítás alsó határát, s veszélyeztetettekké váltak a német nemzetiségű falvak is, mivel lélekszámuk az NSZK-ba történő erőteljes kivándorlás miatt folyamatosan csökkent (a nyugatnémet kormány gyakorlatilag váltságdíjat fizetett a kiengedett németekért Ceausescunak).

A tervezett településrendezés nyilvánvalóan e nemzetiségek szellemi hagyományai és közösségi tudata ellen is irányult, erősítve a román lakosság módszeres betelepítésével támogatott homogenizációs folyamatot. Hevesen tiltakozott a falurombolás ellen Ausztria és az NSZK, s kiéleződött a magyar-román viszony is.

Egy temesvári lelkész felszólalt a magyar kisebbség érdekében

A falurombolás ellen egy bátor református lelkész felszólalt prédikációiban, de Tőkés Lászlót már a nyolcvanas évek közepén célpontjává tette a román titkosszolgálat. Tőkésnek ugyanis a szamizdat Ellenpontokban számos írása jelent meg.

Marosvásárhely, 1990. január 14. Tőkés László református lelkész istentiszteletet tart a Vártemplomban, melyre több ezer hívő és érdeklődő látogatott el.Forrás: MTI/Pataky Zsolt

1989-ben az állami hatóságok és a kommunistákkal kollaboráló egyházi vezetők pert indítottak ellene, megfosztották szószékétől, és a szilágysági Menyő községbe száműzték.

Az eseményről tudósított a Magyar Televízió Panoráma című műsora, így a temesvári magyarság, amely tudta fogni a magyar adást, értesült a döntésről. Ez később kulcsfontosságúnak bizonyult, mivel az erőszakos kilakoltatás ellenében a hívek és a hozzájuk csatlakozó szimpatizánsok - köztük sok román - Tőkés László védelmére keltek. 

Tőkés László sem a kommunista vezetéstől, sem a titkosszolgálatoktól, sem a kollaboráló egyházi vezetőktől nem ijedt meg, pedig a határozott kiállása abban az időben könnyen az életébe is kerülhetett volna. Tőkés egy közeli ismerősét ugyanis gyanús körülmények között halva találták a Temesvár melletti erdőben 1989 szeptemberében, a gyanús haláleset miatt Ujvárossy Ernőt szokás a román forradalom első áldozataként is emlegetni.

1989-es romániai forradalom. Felirat egy temesvári házfalon.Forrás: Fortepan(Urbán Tamás

Néhány napja múlt harminc éve, hogy 1989. december 16-án a román titkosrendőrség, a Securitate emberei kivonultak, hogy Tőkést – a hatóságokkal együttműködő akkori nagyváradi református püspök beleegyezésével – egy szilágysági kis faluba deportálják, de egyházának tagjai – és számos román anyanyelvű baptista szimpatizáns – körbeállták a lelkészi hivatalt és házat, majd kivonultak Temesvár központi terére, az Opera térre is.

Tiltakozók Tőkés László erőszakos kitelepítése ellen.Forrás: szabadsag.ro

Ekkor a tiltakozás már tömegméreteket öltött Temesváron, és a kitelepítés elleni megmozdulásból átalakult a kommunista rezsim elleni tüntetéssé. A 300 ezres városban végül már 100 ezren vonultak az utcákon.

A temesvári pártvezetés elrendelte, hogy a katonák lőjenek a tömegbe. Ennek rengeteg halálos áldozata lett, de a katonák végül átálltak a tömeg oldalára.

1989. Romániai forradalom. Temesváron katonák kísérnek civileket.Forrás: Fortepan - Urbán Tamás

 Az indulatok ekkor már olyannyira Ceausescu ellen irányultak, hogy a tüntetők a megyei tanács épületébe is behatoltak, kidobálták és tűzre vetették a gyűlölt diktátor képeit. 

Az eseménnyel egyidejűleg negyvenezer ember gyűlt össze a budapesti Hősök terén is azért, hogy tiltakozzon a Ceausescu-rezsim ellen.

A temesvári református templom falán a fenti események emlékére két dátum található „1989 XII 15" és „15 XII 1989". E két tábla együtt négy nyelven adja hírül a világnak a hely s a nap történelmi jelentését. A négy szövegből a magyar nyelvű a következő: Innen indult a diktatúrát megdöntő forradalom.

Tőkés László püspök 1989-ben.Forrás:

Temesvárról indult a forradalom

A diktátor a temesvári eseményeket követően még Iránba utazott, de időközben az ország egyre több pontjára terjedt át a forradalmi hangulat. A román határt lezárták, a beutazásokat szüneteltették. Ceausescu hazatérése után 1989. december 20-án értékelte az eseményeket, és csak olaj volt a tűzre, mikor kijelentette, hogy "reakciós körök és idegen titkosszolgálatok szervezésében huligán elemek" provokáltak összeütközéseket.

Másnap a Conducatornak nevezett vezető nagygyűlést hívott össze Bukarestben, beszédét füttyszó zavarta meg, "Le Ceausescu-val" felkiáltásokat lehetett hallani,
majd a tévéadás a tanácstalan elnök-pártfőtitkárt mutatta, és egy időre meg is szakadt (azóta sem tisztázott, hogy pontosan mi történt, a zűrzavart állítólag egy petárda robbanása indította el).

Ceausescu folyamatosan azt kiabálta, "halló", a felesége pedig azt, hogy "jöjjenek vissza, elvtársak". Az ideges Ceausescu egyszer indulatosan még csöndre is intette az erkélyről kiabáló Elenát. A rettegett diktátor nevetségessé vált.

A tömeg ellepte a bukaresti utcákat, antikommunista és Ceausescu-ellenes jelszavakat kiabált, Temesvárt és a szabadságot éltette, halálos áldozatokkal járó összeütközések robbantak ki a rendfenntartó erőkkel. 

Íme a rettegett diktátor utolsó beszéde:

Másnap, december 22-én Vasile Milea honvédelmi miniszter öngyilkosságot követett el, más feltételezések szerint Ceausescu parancsára meggyilkolták, a hadsereg pedig a felkelők oldalára állt át.

A televízióban pedig 12 óra 18 perckor bejelentették a népi felkelés győzelmét, a hatalmat pedig az Ion Iliescu vezette Nemzeti Megmentési Front Tanácsa (NMFT) vette át.

A porban heverve végezte a "Kárpátok géniusza" 

Ceausescu és felesége helikopterrel menekült Bukarestből, azonban Targoviste közelében elfogták őket. Az alábbi felvételeken látható, ahogy a helikopter felszáll az elnöki palota tetejéről, a palotát ostromló tömeg pedig, mintha futballmeccsen lenne, azt énekli "ollé-ollé-ollé, Ceausescu nu mai e" (Ceausescu nincs többé!).

December 25-én este a televízió bejelentette: az előző nap felállított rendkívüli katonai bíróság Elena Ceausescut bűnösnek találta 60 000 ember megölésében, azaz népirtásban, az államhatalom aláásásában, a közvagyon rombolásában és a népgazdaság lezüllesztésében.

Mindezekért halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélte őket, az ítéletet néhány órával később végrehajtották. A perről és a kivégzésről készült felvételeket a francia televízió még aznap bemutatta, tőlük pedig átvette az egész világ. 

A diktátor és felesége kivégzése megtörte az ellenálló Securitate alakulatokat.

Elena és Nicolae Ceausescu kivégzése.Forrás: eurocom.wordpress.com

 

Tőkés László győzött

Tőkés Lászlót a forradalom győzelmét követően megválasztották a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökévé, majd a 1989. december 25-én alakuló Romániai Magyar Demokrata Szövetség tiszteletbeli elnökévé választották.

Eddigi szolgálatomat és lelkipásztori hitvallásomat így fogalmazhatnám meg: Istennel a népért"   

- mondta püspöki köszöntőjében.

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban 2019-ben Orbán Viktor miniszterelnök mellett (a képen bal oldalt Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke)Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

Tőkés Lászlót a romániai forradalomban betöltött szerepéért számtalan kitüntetésben részesítették, és Nobel-békedíjra is jelölték 1990-ben.