A migráció a globalizációt erősíti, és direkt fenyegetést jelent az európai történelmi nemzetekre – minderről Grégor Puppinck, az Európai Jogi és Igazságügyi Központ vezetője beszélt az Origónak. 

Egy természetes valóság természetes része az életünknek, és a szociális és kulturális világunknak egy nagyon fontos alkotórésze a patriotizmus – minderről Grégor Puppinck, az Európai Jogi és Igazságügyi Központ vezetője beszélt az Origónak. A szakember szerint éppen az előbb említett okok miatt nem várható, hogy a patriotizmust a globalizáció eltörölje a Földről. Úgy látja, hogy a jövőben a globalizációs törekvések nem fogják felülírni a már meglévő struktúrákat, persze változások lehetnek a különféle viszonyokban, de nem várható gyökeres átalakulás.

A Mathias Corvinus Collegium - Danube Institute Patriotic Talks online szellemi csúcstalálkozó sorozatának egyik előadója szerint a globalizációs struktúrák valóban veszélyt jelentenek a nemzetállamokra, és a következő időszakban folyamatos konfliktusban lesznek a nemzeti és a szupranacionális képződmények.  Puppinck szólt arról is, hogy mind a múltban, mind a jelenben van példa arra, hogy egy nemzeten belül több nemzet is létezik, valamit arra is, hogy egy korábban soknemzetiségű entitás idővel egységesedett. Az utóbbira jó példa Franciaország, mivel pár évszázada sokkal több regionális entitás volt az országon belül, mint napjainkban. Fontos megemlíteni, hogy a globalizációs szuperstruktúrák egyáltalán nem természetes képződmények, míg a nemzetek azok. Éppen ezért mivel mindenki nemzeti keretek között gondolkozik, ezért nem várható, hogy a szupranacionális keretek képesek lesznek a helyi közösségeket, regionalizmusokat megsemmisíteni.

A migráció aláássa a nemzetállamokat (Képünk illusztráció)Forrás: AFP/Christophe Archambault

Grégor Puppinck Franciaország és a nemzeti identitás kapcsolatáról azt mondta, hogy a nemzet koncepciója alapvetően az 1789-es forradalmon alapszik.  Legfontosabb kapcsolódási pont a szabadság, egyenlőség, testvériség. Ez egy modern koncepciója a nemzetnek, és ezzel szemben van egy tradicionális nézet, amely a helyi sajátságok megőrzését képviseli. A modern koncepció képes volt egy szekuláris és köztársaságpárti modellt létrehozni az elmúlt évszázadokban – mondta a szakember. Természetesen továbbra is létezik a francia patriotizmus és a múltbeli erős katolikus hagyomány a szekularista felfogással szemben. Persze az előbbi nézetek mára képtelenek arra, hogy egy választást lehessen nyerni velük – tette hozzá. Csupán a franciák 40 százaléka tartozik az utóbbi csoporthoz.

Puppinck kifejtette, hogy egyre több kihívás éri a francia identitást a bevándorlás révén, mivel az utóbbi csoportok egyre kevésbé érzik maguknak a többségi nemzeti identitást. Ráadásul a migráció erősödése révén a szupranacionális-globális témák és keretek erősödhetnek meg. Ennek oka, hogy egy kevert társadalom és kultúra egyértelműen gyengíti a nemzetállamokat. A migráció a globalizációt erősíti – tette hozzá. Direkt fenyegetést jelent az európai történelmi nemzetekre a migráció - zárta szavait a szakember.