Társoldalunk:

Az MLSZ-vezetőség felfüggesztéseSorozatos és súlyos szabálytalanságok miatt felfüggesztem az MLSZ elnökségének, elnökének és ellenőrző bizottságának működését - jelentette be Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter csütörtökön a Hotel Stadionban megtartott rendkívüli MLSZ elnökségi ülésen.

A miniszter egyúttal Bodor Andrást, az Ifjúsági és Sportminisztérium helyettes államtitkárát felügyelő biztosnak rendelte ki, akinek munkáját szakértőkből álló bizottság segíti. A felügyelő biztos köteles és jogosult - a jogszabály és az alapszabály által biztosított keretek között - a jogszabálysértés megszüntetése, és a törvényes működés helyreállítása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni. Bodor András köteles egyúttal a működés törvényességének helyreállítása céljából a szükséges napirend meghatározásával és a javaslatok kidolgozásával - az alapszabály keretei között - haladéktanul összehívni a küldöttközgyűlést. A felügyelő biztos emellett köteles a tevékenységéről és annak eredményéről a törvényességi felügyeletet ellátó minisztert tájékoztatni. A sorozatban felmerülő, a szövetség törvénytelen működésére és gazdálkodására utaló kifogások miatt az Ifjúsági és Sportminisztérium jogelődje, az Országos Testnevelési és Sporthivatal elnöke élt a sporttörvényben biztosított törvényességi felügyeleti jogkörével, és 1998. novemberében vizsgálatot kezdeményezett a szövetségnél. A vizsgálat megállapította, hogy a szövetség működése során sorozatosan és súlyosan megsérti a jogszabályokat, illetve a saját szabályzataiban előírtaknak sem tesz eleget. Az OTSH felszólította az MLSZ-t, hogy megadott határidőn belül javítsa ki a hibákat, szüntesse be a jogszabálysértéseket, és állítsa helyre a törvényes működést. A Magyar Labdarúgó Szövetség ezen felszólításban foglaltaknak csak részben tett eleget, továbbá több olyan súlyos szabálytalanság történt, ami utólag nem volt orvosolható, ráadásul - mint az a későbbiekben megállapításra került - a vizsgálat ideje alatt is az elnök, illetve az elnökség további törvénytelenségeket követett el. Az ésszerűtlen és törvénytelen gazdálkodás tovább folyt, ennek következtében 1999. február elején az egymástól független könyvvizsgálói jelentések - a peres ügyek valószínűsíthetően szintén százmilliós nagyságrendű terheit figyelembe nem véve - a vagyonát sokszorosan meghaladó mértékű, 179 millió 82 ezer forintos hiányt állapítottak meg az MLSZ mérlegében, így a szakszerűtlen és törvénysértő gazdálkodás miatt csődközeli helyzet alakult ki. Az ifjúsági és sportminiszter a csütörtöki határozattal kapcsolatban elmondta, hogy az teljes összhangban van a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség előírásaival, melyek többek között arról is szólnak, hogy a nemzeti szövetségeknek mindenkor tiszteletben kell tartaniuk az adott ország törvényeit. A csütörtöki döntésről Deutsch Tamás tájékoztatja a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséget, az Európai Labdarúgó Szövetséget és a 2004-re tervezett közös labdarúgó Európa-bajnokság osztrák szervezőit is. Az elnökségi ülésen Kovács Attila volt elnök felolvasta azt a levelet, amelyet kora délután a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnökének küldött el. Ebben a levélben arról tájékoztatta Joseph Blattert, hogy a FIFA előírásaival ellentétben a politika beavatkozik a magyarországi labdarúgás irányításába
A felfüggesztés alapjául szolgáló sporttörvény 27. paragrafusának 1. bekezdése kimondja, hogy az OTSH elnöke (jogutódja az ifjúsági és sportminisztérium vezetője) a jogszabály, a szakszövetség alapszabálya, egyéb szabályzatai megsértése esetén - határidő kitűzésével - felhívja a szakszövetséget a jogszabálysértés megszüntetésére.
A 3. bekezdésben foglaltak szerint:
"Ha a megadott határidőn belül intézkedés nem történt, az OTSH elnöke (az ISM vezetője):
d) ismételt vagy súlyos jogszabálysértés esetén a szakszövetség vagy egyes szerveinek, tisztségviselőinek működését felfüggesztheti. Ha a törvényességi felügyelet gyakorlója a szakszövetség működését felfüggesztette, egyidejűleg felügyelő biztost rendel ki a jogszabálysértés megszüntetésére, és a törvényes működés helyreállítására." (MTI)