Társoldalunk:

Kisteleki válaszolt Bodnár vádjaira

2006.02.24. 16:06

Kisteleki István, a Magyar Labdarúgó Liga (MLL) és Ferencz Gábor, a Magyar Hivatásos Labdarúgó Liga (MHLL) elnöke közleményben reagált a sajtóban az MLL és a Profi Liga Kft. közötti elszámolási vitára, illetve az ezzel kapcsolatos kifizetésekre vonatkozó hírekre.

Bodnár György, a Szaknévsor és a futballmérkőzések televíziós jogainak értékesítése kapcsán ismertté vált üzletember csütörtökön sajtótájékoztatón elemezte annak a feljelentésnek a hátterét, amely szerint a Profi Liga Kft. két részletben 157 millió 500 ezer forintot utalt át az MLL-nek. A feljelentést Pellady Péter, az MLSZ egyik elnökjelöltjének cége, a Pellady Invest AG tette ismeretlen tettes ellen, de az minden valószínűség szerint a szintén elnökjelölt, a hétfői tisztújító választásig a Magyar Labdarúgó Szövetséget irányító ad hoc bizottság elnöke, Kisteleki ellen irányul, akinek neve szerepel az indoklást tartalmazó részben.  

Az MLL és az MHLL pénteki állásfoglalása leszögezi:
"1. A Magyar Labdarúgó Liga és a Profi Liga Kft. között szerződés állt fenn, melynek alapján a Profi Liga Kft. volt köteles gondoskodni arról, hogy a bajnoki mérkőzések és ezek közvetítései során a Magyar Labdarúgó Liga által a szponzorok felé vállalt kötelezettségek maradéktalanul teljesüljenek. A Magyar Hivatásos Labdarúgó Liga a Profi Liga Kft. egyszemélyi tulajdonosa. A Magyar Hivatásos Labdarúgó Liga elnöksége 2005. augusztus 23-án tartott ülésén az öttagú elnökség egyhangú döntésével meghozta a 2/2005.08.23. sz. határozatot, melyben a Profi Liga Kft. egyszemélyi tulajdonosaként utasította a Profi Liga Kft-t, hogy a határozat meghozatalát követő nyolc napon belül utaljon át a Magyar Labdarúgó Liga részére 40.000.000,-Ft-ot a felek között a bajnoki mérkőzések bonyolítására vonatkozóan fennállt szerződés megszüntetése miatti elszámolás keretében. A Profi Liga Kft. ennek alapján a 40.000.000,-Ft összeget a Magyar Labdarúgó Liga részére 2005. szeptember 7-én megfizette, kifejezetten erre a határozatra történő utalással.    

2. A Magyar Hivatásos Labdarúgó Liga, - mint a Profi Liga Kft. kizárólagos tulajdonosa - és a Magyar Labdarúgó Liga tájékoztatja a közvéleményt, hogy a felek közötti kölcsönös igények rendezése érdekében a Profi Liga Kft. és a Magyar Labdarúgó Liga között tárgyalások vannak folyamatban, és a felek bíznak abban, hogy azok alapján a vitás ügy mielőbb lezárható mindkét fél megelégedésére."  

Az MLL és az MHLL elnöke hozzáteszik, hogy "a nyilvánosságra bízzák a sajtóban a fenti üggyel kapcsolatosan megjelent hírek hitelének és valóságtartalmának, valamint közzétételük céljának megítélését" és egyebekben nem kívánnak reagálni a "kicsinyes és megalapozatlan vádaskodásokra".

Bodnár György az alábbi közleményt juttatta el az MTI-hez:
"1. A Magyar Labdarúgó Liga a Magyar Labdarúgó Szövetségnek olyan alszervezete, amelynek érdekeltségi körébe tartoznak az első- és másodosztályú labdarúgó-bajnokságban résztvevő sportszervezetek, és amelynek kötelessége és felelőssége a bajnokság megszervezése. Ezzel szemben a Profi Liga Kft.-nek a bajnokság szervezéséhez semmi köze nincs, így semmilyen jogi lehetősége nincs arra, hogy a bajnoki mérkőzések és ezek közvetítése során bármilyen felelősséget vállaljon. Elfogadhatatlan és indokolatlan, hogy bármilyen szerződésszegésért egy olyan jogi személy fizessen kártérítést, akinek a szerződésszegéshez semmilyen köze nem lehet.

2. Legjobb tudomásom szerint a Profi Liga Kft. képviseleti joggal rendelkező tisztségviselői soha nem ismerték el a Magyar Labdarúgó Liga bármilyen kártérítési követelését, sőt tiltakoztak ellene, így a közleményben szereplő 40 millió forint - valamint a közleményben nem említett további 117.5 millió forint - Magyar Labdarúgó Liga részére történő átutalása önkényesen történt, annak kihasználásával, hogy az adott időpontban a Magyar Labdarúgó Liga és a Profi Liga Kft.-t tulajdonoló Magyar Hivatásos Labdarúgó Liga elnöke ugyanaz a személy, Kisteleki István volt. A kártérítési követelés jogosságát sem a Magyar Hivatásos Labdarúgó Liga, sem a Profi Liga Kft. soha nem ismerte el, ezt igazolja a Magyar Hivatásos Labdarúgó Liga 2006. február 8-i közgyűlésének jegyzőkönyve, amely szerint a Magyar Hivatásos Labdarúgó Ligának 150 millió forint összegű követelése van a Magyar Labdarúgó Ligával szemben és a kártérítési vitával a két liga jogászai foglalkoznak."

Bodnár hozzátette: továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy Kisteleki István, mint a Magyar Hivatásos Labdarúgó Liga elnöke minden jogalap nélkül intézkedett 157.5 millió forint átutalásáról annak a Magyar Labdarúgó Ligának a javára, amelynek szintén ő az elnöke.

"Emiatt a Magyar Hivatásos Labdarúgó Ligának - a közgyűlésen elhangzottak szerint - 150 millió forint követelése van a Magyar Labdarúgó Ligával szemben. A Magyar Hivatásos Labdarúgó Liga elnökségének tagjai egyébként azoknak a sportszervezeteknek a delegáltjai, akik ténylegesen elkövethették a jogsértéseket (ha egyáltalán voltak ilyenek), tehát az elnökségi döntéssel gyakorlatilag saját magukat díjazzák a feltételezett jogsértésekért" - zárja nyilatkozatát az ismert üzletember.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK