…Annyi viszont bizonyos, hogy az MPL gépein az elmúlt esztendőkben terabájtnyi mennyiségű arcképet gyűlt össze. Mi célból?

Mint Javier Movellan, a laboratórium spanyol származású vezetője mondja: "katalógust szerkesztünk arról, hányféleképpen reagálhat az ember a világ dolgaira". A felhalmozott bitek arckifejezések végeláthatatlan sorát írják le - a cél az arcunkra kiülő összes kifejezés, a lehetséges érzelemmegnyilvánulások teljes könyvtárának összeállítása. (Bár itt most csak képekről beszélünk, hozzá kell tennünk, hogy az MPL a hanggal is dolgozik: beszédfelismerő rendszerével igyekszik kiszűrni és azonosítani az emberi hang által hordozott érzelmi töltést is.) A portrégyűjtemény önmagában persze nem sokat ér - igazán értékessé a rendszerezettség és a visszakereshetőség, vagyis a hozzáadott metainformáció teszi.

Milyen módon írják le Movellan és társai a különféle képeket? A katalogizálás alapja egy speciális kódrendszer, amelyet Paul Ekman, a San Francisco-i egyetemen (UCSF) dolgozó pszichológus állított föl a hetvenes években. Ekman szerint arcizmaink bármely átrendeződése 44 elemi mozdulat valamilyen kombinációjaként (sorozataként) fejezhető ki. Ha úgy tetszik, ezek az elemi mozdulatok a "betűk", amelyekkel az arckifejezéseinkben megnyilvánuló "szöveget" leírhatjuk. Az MPL programja több tucat referenciapont egymáshoz viszonyított helyzetét figyeli (pásztázza végig) az arcon. Ezek alapján meghatározza az Ekman-kódot, s folyamatosan tanulva mellérendeli a megfelelő érzelmi töltést.

(A teljes cikk a Számítástechnika június 4-i, 23. számában olvasható.)