Korlátozott számítógép-használat a BME kollégiumában

Szeptemberben jelentős villamos energiafelhasználás-korlátozással kezdi meg az új tanévet a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának kollégiuma. Az intézmény elektromos infrastruktúrája komoly felújításra szorul.

Az Irinyi utca és a Budafoki út sarkán álló 20 éves toronyépület villamos hálózatán az épület átadása óta nem történt jelentősebb felújítás, jelenleg is az akkori terhelésre tervezett hálózat szolgálja ki az épületben használt villamos berendezéseket. Az elöregedett, túlterhelt vezetékeket és energetikai berendezéseket már évekkel ezelőtt fel kellett volna újítani, de ez forrás híján nem történt meg. A Schönherz Zoltán-kollégiumban lakó közel ezer villamosmérnök és informatikus hallgatónak elengedhetetlen taneszköze a számítógép, tanulmányaik nagy részét ennek segítségével folytatják. Egyre jellemzőbbek az oktatásban az oktatók által elektronikus formában, interneten vagy fájlban terjesztett jegyzetek is. Sok feladat már nem végezhető el az egyetem laborjaiban férőhely és idő hiányában, illetve a speciális erőforrások (szoftverek, internethasználat) miatt. Így az utóbbi években megnövekedett a kollégiumban használt számítógépek száma, amely ma már meghaladja a 900-at.

Szeptembertől megszorítások lépnek életbe

A PC-k számának növekedése mellett a technikai fejlődéssel a gépek energiaigénye is megnövekedett. Ezt az évtizedek alatt meghatványozódott teljesítményt a kollégium villamos hálózata már nem bírja el, így ősszel a hallgatóknak meg kell osztozniuk egymás számítógépein a korlátozás miatt. Ez egyet jelent azzal, hogy a tanórákon, illetve a sokszorosan helyhiányos laborgyakorlatokon kívüli, otthoni önálló tanulást korlátozzák, aminek a következménye a minőségromlás.

A szeptembertől élő korlátozások gyakorlati kivitelezésére egyelőre nem születtek pontos elképzelések, az egyszerre használt számítógépek számát valószínüleg szobánként limitálják. A Schönherz-kollégium vezetése előreláthatóan szúrópróbaszerűen ellenőrzi majd, hogy a hallgatók nem használnak e az engedélyezettnél több gépet egy időben.

100 milliós beruházás szükséges

Mit lehet tenni? Elsősorban a villamos hálózat teljes felújítása szükséges, amelynek nagyságrendje 80-100 millió forint, de az azonnali "tűzoltás" is 30 millióba kerülne. A kollégiumok felújítására az egyetem költségvetésében különítenek el keretet, de ez a keret egy ekkora rekonstrukciót évek óta nem fedez. Nem marad más, mint külső segítséget, forrásokat keresni. A kollégium vezetése anyagi illetve eszközbeli segítséget vár a cégektől, a szakma képviselőitől, szervezetektől ahhoz, hogy a jövő villamosmérnökei és informatikusai is hasonló, illetve magasabb szinten sajátíthassák el ezt a ma már igencsak számítógép-központú tudományterületet.