Azonosították a jelentős piaci erővel bíró szolgáltatókat

A Hírközlési Döntőbizottság (HDB) azonosította a jelentős piaci erővel bíró 
távközlési szolgáltatókat. A jelöléssel járó többletkötelezettségekkel a kisebb cégeket védenék.

A Hírközlési Felügyelet (HíF) november 4-i sajtótájékoztatóján elhangzott, a HDB szerint jelentős piaci erővel bíró szolgáltatónak (JPE) minősül a távbeszélő piacon a Matáv, a Vivendi, az Emitel, a Hungarotel és a Monor Telefontársaság Rt. A mobil rádiótelefon szolgáltatás területén a Westelt és a Pannon GSM-et, míg a bérelt vonali szolgáltatási piacon a Matávot, az összekapcsolási szolgáltatási területen pedig a Westelt és a Pannon GSM-et minősítette JPE-nek a döntőbizottság.

A magyar hírközlési törvény lényeges jogokat és kötelezettségeket határoz meg a távközlési piacon piaci szereplők meghatározott csoportjára. Piaci szegmensenként eltérő többletkötelezettségeket ró egyes szolgáltatókra annak érdekében, hogy előnyös piaci helyzetükkel ne élhessenek vissza, ne gátolhassák a verseny kialakulását. Jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatónak minősül, aki valamely meghatározó piacon - azon a földrajzi területen, ahol szolgáltatást nyújt - legalább 25 százalékos részesedéssel bír. A megjelölt szolgáltatóknak az előbb említetteken kívül szerződéskötési kötelezettségük lesz minden olyan hálózati hozzáférésre tett ajánlat esetén, amelyet gazdasági és műszaki szempontok indokolnak.

A hatóság döntésének meghozatalakor lehetősége van ún. másodlagos kritériumok  - mint például a pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés lehetőség, a piaci tapasztalatok, a szolgáltatónak a teljes nemzeti hírközlési piac egészéhez viszonyított pozíciója, a hozzáférési hálózat feletti rendelkezés mértéke, stb. - figyelembe vételére,  amelynek alapján indokolt esetben el lehet térni a 25 százalékos küszöbtől.

A törvény által megállapított kötelezettségének megfelelően a HDB kidolgozta a JPE szolgáltatók azonosításának alapelveit. A szolgáltatók képviselői a közzétett tervezetről nyilvános meghallgatáson fejtették ki véleményüket, majd az alapelvek végleges változatának elkészítése előtt a HDB kikérte a Gazdasági Versenyhivatal véleményét is. Az azonosítás alapjául az alapelveknek megfelelően kidolgozott és adatszolgáltatási kötelezettség előírásával mind a 470 nyilvántartott hírközlési szolgáltatónak kiküldött kérdőívcsomag szolgált. A beérkezett kérdőívek adatainak feldolgozása után, a Gazdasági Versenyhivatal véleményének ismételt kikérése után fogadta el a HDB teljes ülésén a JPE szolgáltatókat azonosító határozatokat.

Frischmann Gábor, a HÍF elnöke a sajtótájékoztatón közölte, a távközlési piac liberalizációjával egyelőre még meg nem valósult valódi versenyt a cégek beazonosítása kedvezően befolyásolhatja. Ugyanakkor Frischmann arra számít, hogy a határozat ellen kisebb észrevételt fog tenni a Monortel, amiért a távbeszélő szolgáltatási piacon egy kategóriába került a Matávval. Emellett jelentősebb tiltakozásra számíthat a HDB a hazai piacon 25 százalékosnál nagyobb részesedéssel rendelkező Pannon GSM részéről, amiért a mobil rádiótelefon piacon a Westel mellett jelentos piaci erővel bíró szolgáltatónak minősítették - véli a HíF elnöke. A HDB döntését az érintettek 15 napon belül a bíróság előtt megtámadhatják, ám az nem jár halasztó hatállyal és a kijelölt szolgáltatóknak teljesíteniük kell a rájuk rótt többlet kötelezettségeket.

KAPCSOLÓDÓ CIKK