400 millió informatikai kutatási projektekre

Többek közt a hazai innovációs tevékenység serkentése, a neten található digitális tartalmak fejlesztése és az új technológiák iránti bizalom növelése a célja az informatikai és az oktatási tárca újonnan kiírt pályázatának.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és az Oktatási Minisztérium kutatás-fejlesztési pályázatot írt ki az információs társadalom megvalósulását elősegítő innovatív közösségi környezetek kialakítására.

A pályázat célja az információs társadalom megvalósításának felgyorsítását és az ehhez szükséges digitális infrastruktúra alapjainak lerakását elősegítő technológiai megoldások kialakítása - áll az informatikai minisztérium közleményében. A főbb támogatott témakörök: a fiatalok innovációs tevékenységének serkentése, az önszerveződő közösségek kialakulását és fejlődését elősegítő infokommunikációs körülmények javítása, a magyar kultúra értékeinek digitális megjelenítése az interneten, a fogyatékkal élő felhasználók részvételének segítése az információs társadalomban, valamint az információs társadalom technológiáinak használatát elősegítő biztonság és bizalom erősítése.

Az igényelhető támogatás összege projektenként minimálisan 5 millió forint, maximálisan 25 millió forint. A pályázatokat az IHM 2002. évi költségvetéséből 400 millió forinttal finanszírozza, a beadási határidő 2002. december 7., a döntés várható időpontja pedig 2002. december 22. Az IHM Információs Társadalom Stratégia Helyettes Államtitkársága és az OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkársága által kiírt pályázat kiírásának teljes szövege a segédletekkel és a mellékletekkel együtt elérhető az IHM és az OM honlapján (www.ihmgov.hu, www.om.hu/kutatas), illetve nyomtatott formában átvehető az Informatikai és Hírközlési Minisztériumban.