Ötmilliót fizet a Matáv a Datanetnek

A Hírközlési Döntőbizottság (HDB) május 5-i ülésén határozatot hozott a GTS-DataNet és a Matáv távközlési díjmegosztással kapcsolatos jogvitájában. Ennek értelmében utóbbi cég több mint ötmillió forintot fizet a Datanetnek.

A HDB felhívja a Matáv bankszámláját vezető Kereskedelmi és Hitelbankot, hogy a GTS-DataNet részére a 2002. január 1-jétől 2002. október 10-ig terjedő időre járó 5 054 529 forintot utalja át a Matáv számlájáról a GTS-DataNet ugyanennél a banknál vezetett számlájára.

A döntés indoklása kifejti: a HDB tavaly június 3-án kötelezte a Matávot, hogy nyolc napon belül utalja át az internetszolgáltató GTS-DataNetnek az internetes díjmegosztásból őt megillető díjat, mivel a telefontársaság visszatartotta a kiszámított díj 4 százalékát beszedési kockázat címén. 2001. december 23-án jelent meg a kormányrendelet, amelyik kimondta, hogy az internetszolgáltatás távbeszélő hálózaton keresztül történő eléréséért a percdíjakból az internetszolgáltatót illeti meg a felszámított díj harminc százaléka a nappali órák után, a csúcsidőn kívüli időszak után pedig a felszámított díj tíz százaléka. A jogszabály nem adott lehetőséget semmilyen címen a GTS-DataNetet megillető összeg csökkentésére.

(A Matáv Rt. az [origo]-t kiadó Axelero Internet Rt. tulajdonosa.)