Elfogadták a Matáv összekapcsolási ajánlatát

A Hírközlési Döntőbizottság (HDB) jóváhagyta a Matáv összekapcsolási árait és a bérelt vonali szolgáltatásokkal összefüggő feltételeket tartalmazó referencia összekapcsolási ajánlatát. Ennek értelmében az összekapcsolási díjak 18-37 százalékkal csökkentek.

A HDB a Matáv tavaly novemberben benyújtott, majd később kiegészített referencia ajánlatának (MARIO) első változatát nem hagyta jóvá elsősorban azért, mert az ajánlatban szereplő díjak a korábban jóváhagyott, teljesen felosztott költségek módszere szerint kialakított, ún. FDC-alapú díjaknál számos esetben jóval, néhány esetben kirívó módon magasabbak voltak - áll a döntőbizottság közleményében.

A Matáv átdolgozott referencia ajánlatát március 3-án nyújtotta be jóváhagyásra. A HDB megállapította, hogy a módosított MARIO-ban foglalt feltételek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. A HDB a LRIC-alapon kiszámított árakat összehasonlította az Európai Unió tagállamaiban jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók összekapcsolási forgalmi díjainak átlagával. Ennek során megállapította, hogy bár a Matáv által jóváhagyásra benyújtott árak magasabbak az EU-átlagnál, mégis a különböző viszonylatokban 18 százaléktól 37 százalékig terjedő árcsökkenést eredményeznek a korábbi, FDC-alapon kiszámított árakhoz képest. A LRIC-alapú árakkal eredményezett árcsökkenés 22-66 százalékkal mérsékelte az eddig hatályos és az EU átlag árak közötti különbséget.

A HDB a döntés során figyelembe vette a verseny biztosításának, illetve a hírközlési piac védelmének, valamint a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű és árú szolgáltatásokkal való ellátásának alapelvét. Emellett azt a célkitűzést, hogy az összekapcsolási díjak az uniós csatlakozás időpontjára az EU-átlaghoz fokozatos csökkenéssel illeszkedjenek - közölte a hírközlési felügyeleti szerv.

(A Matáv Rt. az [origo]-t kiadó Axelero Internet Rt. tulajdonosa.)