A Vivendi árait kell fizetniük a szolgáltatóknak

A Hírközlési Döntőbizottság (HDb) arra kötelezett hat hazai távközlési szolgáltatót, hogy a Vivendi hálózatában végződtetett hívásokért a vállalat referencia összekapcsolási ajánlatában szereplő árat fizessék meg.

A Hírközlési Döntőbizottság arra kötelezte a Vodafone-t, az Emitelt, a Westelt, a Hungarotelt, a Monortelt és a Pannon GSM-et, hogy fizessék meg a Vivendi hálózatában végződtetett hívásaik lebonyolításáért az utóbbi vállalat referencia összekapcsolási ajánlatában szereplő árat .

A döntőbizottság közleménye szerint a határozat meghozatalát a Vivendi kezdeményezte a HDb-nél, mivel a társszolgáltatók a Matávnak mint közbenső szolgáltatónak nem a Vivendi elfogadott referencia összekapcsolási ajánlatában lévő árat fizették meg a hívás végződtetéséért, hanem a Matávval kötött kétoldalú megállapodásban szereplő összeget.

A végződtetéséért, tehát a telefonhívások adott szolgáltató területén történő fogadásáért, sokszor gyakorlatilag a továbbításáért azért fizetnek egymásnak, így a Matávnak is a cégek, mert csak a különböző tulajdonban lévő, de összekapcsolt hálózatokat igénybe véve tudnak telefonálni egymásnak az emberek. A HDb megállapítása szerint az új árakat a Vivendi referencia összekapcsolási ajánlatának jóváhagyási időpontjától, azaz 2002. július 11-től kell alkalmazni.

A testület nem vizsgálta, hogy a szolgáltatónként eltérő régi ár kisebb vagy nagyobb-e a Vivendi referencia ajánlatban szereplőnél, csupán kimondta, hogy a kétoldalú megállapodások már nem alkalmazhatók. A HDb határozatában a Matávot kötelezte, hogy fizesse meg a Vivendinek azt az összeget, ami azért jár neki, mert végződtette a Matáv-előfizetők hívásait a hálózatában.

A HDb kötelezte a Matávot arra is, hogy fizesse ki Vivendinek a társszolgáltatóktól a végződtetésért beszedett díjakat. A HDb indokolásában kifejtette: a vonatkozó szabály csak a referencia összekapcsolási ajánlat jóváhagyásának időpontjáig teszi lehetővé, hogy az adott szolgáltatás díjának mértékében a felek megállapodjanak. A referencia ajánlat jóváhagyását követően a végződtetés forgalmi szolgáltatás díja kizárólag a referencia ajánlatban jóváhagyott áron nyújtható és a jogszabály nem ad lehetőséget a rendelkezéstől való eltérése.

A döntőbizottság megállapította azt is, hogy a Matáv megsértette a hírközlésről szóló törvényt, amikor 2002. október 1-jét követően más áron nyújtotta a Vivendi hálózatában történő végződtetést a Westel Rt. és Westel Kft. részére, mint a többi társszolgáltatónak.    Ezen túlmenően megsértette a Matáv a hírközlési szolgáltatók együttműködésére vonatkozó szabályokat akkor is, amikor nem tett meg minden tőle telhetőt azért, hogy a Vivendi jóváhagyott referencia ajánlatában foglaltakat a társszolgáltatókkal szemben kikényszerítse.

(Az [origo]-t kiadó Axelero Internet a Matáv-csoport tagja.)

KAPCSOLÓDÓ CIKK