Freestart: veszélyben az ingyenes internet

A parlamenti zárószavazásra váró Elektronikus Hírközlési Törvényt jelenlegi formájában aggályosnak tartják az ingyenes internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatók - közölte a Freestart. A cég aláírásgyűjtést kezdeményez.

Az EHT eredeti, nyár folyamán lezajlott szakmai egyeztetés utáni változata valós piaci versenyt teremthetett volna a telefonos internet hívások piacán - áll a Freestart közleményében. Az ingyenes internetszolgáltatást nyújtó cég vélekedése szerint azonban a szeptemberi közigazgatási egyeztetést követően a törvény több ponton is megváltozott, jelenlegi formájában nem alkalmas az uniós előírásoknak megfelelő piaci verseny kialakítására az internetes telefónia területén. Az EU országok nagy többségében működik olyan szabályozási modell, mely valamilyen formában lehetővé teszi az alternatív szolgáltatók belépését az internet célú hívástovábbítás, hívásvégződtetés piacára, és egyúttal kötelezi az egykori monopol szolgáltatókat a tevékenység arányos díjrész átadására a hívásokat végződtető alternatív szolgáltatók részére.

Az EHT korábbi, nyári tervezetében ez, mint internetes hívásvégződtetési modell még szerepelt. A törvényben szintúgy szerepelt az átalánydíjas internetes hívásvégződtetési modell is, mely lehetővé tette volna az átalánydíjas, tehát nem perc alapú telefonos internet-hozzáférést. Előbbit a szeptemberi közigazgatási egyeztetésen teljes egészében kihúzták, az utóbbira pedig automatikus felmentést ad az új szöveg, mely vélhetően a volt koncessziós szolgáltatók érdekeit védi a piaci liberalizációval szemben - véli a Freestart.

A cég hozzáteszi: a törvény jelenlegi formájában jelentősen meggyengíti az internet szolgáltatók pozícióját a korábbi monopol szolgáltatókkal szemben, illetve gyakorlatilag lehetetlenné teszi az alternatív telefontársaságok számára az internetes hívások piacára történő belépést. Amennyiben a törvény jelenlegi állapotában kerül megszavazásra, az internet szolgáltatók, és ezáltal az internetezők több változásra számíthatnak 2004 januárjától.


A Freestart szerint megszűnhet az ingyenes internet

Magyarországon közel 200 ezer, zömében kispénzű felhasználó internetezik ingyenes internet szolgáltatóknál. Az ingyenes szolgáltatást egy 2001. évi MeH rendelet teszi lehetővé, mely arra kötelezte a telefonszolgáltatókat, hogy az internetes telefonhívások bevételének egy részét díjmegosztás címén át kell adniuk az internetszolgáltatók részére.

A Freetstart szerint a díjmegosztás megszűnésével az ingyenes szolgáltatóknak januártól a telefondíjon felül előfizetési díjat kell szedniük az előfizetőktől, hogy költségeiket fedezni tudják. A díjmegosztás megszüntetése nem csak az ingyenes internetszolgáltatók helyzetét nehezíti, hiszen a jelenleg előfizetési díjat kérő szolgáltatók is jelentős bevételtől esnek el, melyet kénytelenek lesznek érvényesíteni az előfizetési díjakban is - teszi hozzá a szolgáltató.


Emelés 2004-ben

A Matáv az internetes telefondíj megosztási rendelet megszületése óta több kísérletet is tett az ebből származó bevétel-kiesésének pótlására, különféle új, korábban sosem látott nagykereskedelmi díjelemek bevezetésével. Ennek egyik, a Matáv szándéka szerint 2004 januárjától bevezetendő díjeleme duplájára növelné a Budapesten is szolgáltató internetszolgáltatók hálózati költségeit. Az internetszolgáltatók az indokolatlan hálózati díjemelések miatt több ízben is a Hírközlési Döntőbizottsághoz fordultak, azonban a bizottság korlátozott jögköre miatt nem sikerült eredményt elérniük. Az új Elektronikus Hírközlési Törvény tervezete több területen is megnyirbálná a HDb utódjának szánt Hírközlési Tanács szankcionálási jogkörét, újabb melegágyat teremtve az alternatív és volt monopol szolgáltatók közötti parttalan és elhúzódó jogvitáknak, melyeknek végső soron az előfizetők látnák kárát.

Fentiek fényében az ingyenes internetszolgáltatók felhasználóik körében aláírásgyűjtést kezdenek, az aláírt petíciókat átadják a parlamenti pártok, az IHM és a MEH részére, melyben felhasználóik nevében is kérik a politikai döntéshozókat, hogy az internet területén is a piaci verseny jogszabályi feltételeit megteremtő törvény elfogadását és a valós piaci verseny elindulását támogassák - olvasható a Freestart közleményében.

KAPCSOLÓDÓ CIKK