Új üzleti stratégia IT-optimalizálásra

Az üzleti céloknak való megfeleltetésben segíthet a BTO (business technology optimization) nevű új üzleti stratégia.

A nagyvállalatok sikeressége napjainkban  erősen  függ attól, hogy informatikai rendszereik és alkalmazásaik mennyire felelnek meg a velük szemben támasztott követelményeknek. Ezáltal a felsővezetők az információtechnológiát (IT) mintegy beemelik az üzleti szempontból legkritikusabb vállalati tényezők közé, elvárva az IT menedzsmenttől, hogy maga is képes legyen nagy nyomás alatt, mérhető üzleti szempontok szerint dolgozni. Ráadásul, ezzel párhuzamosan az IT-nek egyéb követelményeknek is meg kell felelnie: az üzleti folyamatok hagyományos támogatása mellett a mérhető minőség és költség-hatékonyság is jelentős szempont lett, kiegészítve a folyamatosan változó üzleti igényekhez és az újabb alkalmazások bevezetéséhez való gyors alkalmazkodás igényével.

Tovább nehezíti az IT részlegek dolgát az a tény, hogy az újabb és újabb üzleti folyamatok egyre bonyolultabb és vegyesebb szerkezetű alkalmazásokban és architektúrákban valósulnak meg, egyszerre igényelve a folyamatos elérhetőséget és a különböző információk és adatok rendelkezésre állását. Az egymástól független és egymással nehezen vagy egyáltalán nem összeegyeztethető eszközök és technológiák, amennyiben egymással párhuzamosan léteznek egy infrastruktúrán belül, nagyban megnehezítik a komplex alkalmazások rendszerének egységes menedzselését és optimalizálását.

Az IT és ezzel a vállalatok/intézmények ismertetett  problémáinak megoldására jelent meg egy  új üzleti stratégia, a BTO (business technology optimization), amely azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az üzleti céloknak való megfelelés,  a bizonyított minőség, az eszköz-kihasználtság, költség-hatékonyság szempontjait egységesen kezelhető, mérhető és menedzselhető rendszerbe szervezi és eszközöket ad az üzleti szempontok szerinti optimalizáláshoz. A BTO optimalizálja az üzleti folyamatokat és az azok megvalósítását támogató informatikai technológiákat.  Az IT tevékenységének az irányítása, a szükséges (csomag és egyedi fejlesztésű) alkalmazások szállításának a  kezelése és az alkalmazások menedzselése (működtetése) az a hármas, ami biztosítja az üzlet és az IT együttes üzleti célok mentén történő optimalizását. 

Lényegét tekintve, a BTO mindannak méréséről, menedzseléséről és optimalizálásárol szól, amit az IT előállít és működtet, azaz az üzleti folyamatokról az azokat megvalósító rendszerekről és alkalmazásokról. A BTO a méréssel kezdődik: a teljes IT infrastruktúrát és alkalmazásait abból a szempontból figyeljük, hogyan felelnek meg az üzleti folyamatok a végfelhasználói elvárásoknak. Ezt követi a menedzsment: annak a megvalósítása,  hogyan lehet a rendelkezésre álló alkalmazásokból és üzleti folyamatokból minél többet kihozni. A BTO végső fázisa az optimalizálás vagy maximalizálás: annak kidolgozása, hogy az általunk fejlesztett és irányított rendszerek magasabb minőségi szinten, jobb eszközkihasználás mellett, magasabb rendelkezésre állással képesek az üzleti elvárásoknak megfelelni.

A BTO tehát együttesen  optimalizálja az üzleti folyamatokat és az azok megvalósítását támogató informatikai technológiákat.  Az IT tevékenységének az irányítása, a szükséges (csomag és egyedi fejlesztésű) alkalmazások szállításának a  kezelése és az alkalmazások menedzselése (működtetése) az a hármas, ami biztosítja az üzlet és az IT együttes üzleti célok mentén történő optimalizását.