Időbélyegző kerül az adóbevallásokra

Az APEH-hez beérkező kiemelt adóbevallásokat a NetLock elektronikus hitelesítés-szolgáltató látja el időbélyegzővel - jelentette be a társaság. Az időbélyegzéssel elektronikus dokumentumok, fájlok meghatározott időpontbani létezése bizonyítható.

Az adókötelezettségnek az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz elektronikus aláírás alkalmazásával történő teljesítésének szabályairól szóló rendelet értelmében az APEH elektronikus aláírást követel meg az adóbevallás elektronikus úton történő benyújtásához, illetve azt időbélyegzővel látja el. Jelenleg az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adók tekintetében a KAIG 500 legnagyobb adózója, 2004. február elejétől fogva pedig a 3 ezer legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózó elektronikus úton, elektronikus aláírás alkalmazásával teljesíti adóbevallását.

A beérkező adóbevallások időbélyegzővel való ellátásához az APEH Magyarország első minősített hitelesítés- és időbélyegzés szolgáltatóját a NetLock Kft-t választotta - áll a társaság közleményében. Az időbélyegzés szolgáltatás keretében így a cég rendel hiteles időt az elektronikusan benyújtott adóbevallások dokumentumaihoz. Az időbélyegző tartalmazza, ezáltal bizonyítja az adóbevallás benyújtásának, illetve az adatszolgáltatás teljesítésének időpontját és így igazolja, hogy a dokumentum a bélyegzés időpontjában már létezett.

A technológia jellegéből adódóan a független időbélyegzés szolgáltatók (jelen esetben a NetLock) az időbélyegzés során kizárólag egy, az időbélyegzett dokumentumról készült olyan lenyomattal dolgozik, amelyből az eredeti dokumentum sem teljesen, sem pedig részlegesen nem állítható vissza. Ezáltal biztosított, hogy a dokumentum (adóbevallás) tartalmát a szolgáltató ne ismerhesse meg. Az időbélyegzés során a független időbélyegzés szolgáltató a hozzá megküldött fenti lenyomathoz két független atomórától származó időből számított referenciaidőt rendel, majd ezt saját elektronikus aláírásával hitelesítve küldi vissza az adóhivatalnak.


Az időbélyegzőről

Az időbélyegző egy elektronikus irathoz, illetve dokumentumhoz az időbélyegző szolgáltató által csatolt, a bélyegzés időpontját is tartalmazó elektronikus aláírás. Feladata, hogy bizonyítsa egy adott dokumentum meghatározott időpontbani létezését. Egy elektronikus adat - mint például egy fájl a merevlemezünkön - könnyedén módosítható, ekkor a fájlhoz tartozó lementési időpont megváltozik ugyan, tükrözve az utolsó hozzáférés vagy módosítás időpontját, de ez utólag különösebb nehézség nélkül megváltoztatható. Az operációs rendszerek beépített lehetőségei tehát nem nyújtanak megfelelő védelmet. A megoldást az egyirányú lenyomat-képző (hash) függvények, az elektronikus aláírás és az időbélyegző jelentik. Az időbélyegző így bizonyítékként szolgálhat arra, hogy a feladó "időben" feladta küldeményét és a fogadó pedig "időben vagy időn túl" kapta meg azt. Amennyiben az állomány megérkezéséről a címzett visszaigazolást küld, ezt is lehet időbélyegezni, így megállapítható az az időpont, amelyben már biztosan a címzettnél volt a küldemény.

Az időbélyegzőnek már most számos felhasználási területe van. Az egyik legfontosabb terület az adóbevallás, de használják a pénzügyi szektorban, kereskedelemben, elektronikus közbeszerzési rendszerben, elektronikus aukciók során, biztosítási szférában, szállítmányozásban, játékok, sorsolások, lóversenyek alkalmával.