Az egyetemi hallgatók csupán fele elégedett az oktatási intézmények informatikai felszereltségével - derül ki egy felmérésből. A diákok szerint e téren a Műegyetemen és a Miskolci Egyetem műszaki karain legjobb a helyzet.

Az egyetemek számítógéppel való ellátottságáról a hallgatók kevesebb mint fele (47 százalék) vélekedett pozitívan, egynegyedük (25 százalék) közepesnek minősítette azt, míg közel egyharmaduk (27 százalék) nem elégedett e tekintetben - állapítja meg az a felmérés, amit a közelmúltban készített az Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda (OFI). - Szignifikáns különbségek mutathatók ki a számítógéppel való ellátottság tekintetében a különböző egyetemek karai között - tartalmazza az OFI honlapján közzétett reprezentatív felmérés, melyet 19 egyetem 5000 diákja között végeztek. Az első tíz legjobbnak minősített kar között két egyetem - a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, illetve a Miskolci Egyetem - műszaki karai vezetik a listát, de az átlagos megítélés ezek esetében is alig magasabb a "jó"-nál. Az első tíz listáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara zárja. A tíz vezető intézmény között az említetteken kívül négy gazdaságtudományi, egy jogtudományi, egy állatorvosi és egy erdőmérnöki kar szerepel.
   
Az egyetemek műszaki felszereltségének, infrastruktúrájának az állapota kapcsán a legkevésbé pozitívan a tantermek felszereltségét ítélték meg a hallgatók. A megkérdezettek 35 százaléka hármas osztályzattal minősítette azt, és alig több mint egyharmaduk (37 százalék) ítélte egyeteme tantermeinek oktatástechnikai eszközökkel való felszereltségét pozitívan.
   
A hallgatók leginkább a különböző karok könyvtárainak színvonalával voltak megelégedve. A megkérdezetteknek közel kétharmada (62 százalék) jónak, vagy nagyon jónak értékelte azt, s mindössze 14 százalékuk minősítette negatívan. Két egyetem látszik kitűnni e tekintetben a többi közül: a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Debreceni Egyetem majd minden karának hallgatói az átlagosnál pozitívabban ítélte meg saját egyetemének könyvtáráról.