Nagyságrendekkel magasabbak lettek, ám továbbra is az egészségügyi határértéken belül maradnak augusztus elejétől a mobil távközlési szolgáltatók bázisállomásaira meghatározott kibocsátási határértékek. A szabályozás az EU aktuális ajánlásaihoz igazodik.

A Magyar Közlöny 105. számában megjelent 63/2004.(VII.26.)ESZCSM-rendelet szerint a bázisállomások környezetében végzett lakossági méréseknél már nem kell alkalmazni a 10 mikrowatt/négyzetcentiméter teljesítménysűrűségre vonatkozó határértéket, ez 450, 900, illetve 1000 mikrowatt/négyzetcentiméterre változott. A három határérték a 900 megahertzen, az 1800 megahertzen, illetve a  2 gigahertz feletti frekvenciasávban harmadik generációs (3G) technológiát használó, jövőben megjelenő szolgáltatókra vonatkozik.

A magyar szabályozás ezzel a módosítással a WHO, illetve az Európai Unió aktuális ajánlásaihoz igazodik, megszüntetve a korábbi szigorúbb határértéket. Az ajánlást az országok egy része elfogadja, de vannak olyan államok is, például Olaszország, Svájc, ahol továbbra is a lényegesen szigorúbb határértékek érvényesülnek - tájékoztatták a méréseket az egész országban végző Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetnél MTI-t.

Az eddigi ellenőrző mérések során a bázisállomások közelében lévő lakásokban, intézményekben mindig a 10 mikrowatt/négyzetcentiméter alatti értékeket tapasztaltak. A rendelet szerint a lakosság terhelésére vonatkozó határértékek betartását az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes sugáregészségügyi decentrumai ellenőrzik. Erre akkor kerül sor, ha az előzetes számítások alapján az úgynevezett vonatkoztatási szint túllépése valószínűsíthető. Ugyancsak ellenőrizni szükséges, ha azt külön jogszabály előírja, vagy az elővigyázatossági elv alapján, illetve közegészségügyi megfontolásból indokolt. A méréseket a létesítmény tulajdonosától, beruházójától, üzemeltetőjétől független, jogszabály alapján erre a feladatra felhatalmazott laboratóriummal kell elvégeztetni.

Az ÁNTSZ a változtatásokkal kapcsolatban úgy nyilatkozott hogy a szervezet célja az volt, hogy az országban működő hét decentrumot is felszereljék a szükséges mérőműszerekkel. Mivel a PHARE-pályázatba nem sikerült bekerülniük ezzel, így ez végül nem valósulhatott meg. Egy szerényebb megoldás szerint a keleti, illetve a nyugati országrészben kívántak felszerelni egy-egy decentrumot a szükséges mérőműszerekkel, ám takarékossági okok miatt eddig még ez sem sikerült. Ennek folyományaként a méréseket továbbra is a kellően felszerelt budapesti szakintézmény végzi az egész országban.

A teljes frekvenciatartományt mérő 1-1 műszerpark körülbelül 10 millió forintos nagyságrendű finanszírozást igényelne, de a gyakrabban előforduló mérési igényeket kielégítő műszerezettség olcsóbban is kivitelezhető. A rendelet határértéket jelöl meg az egyéb elektromos, mágneses, elektromágneses terekre is. Így például a rádió- és tévéadók,   távvezetékek, illetve a lakóépületekben elhelyezett transzformátorállomások a lakosságra gyakorolt hatásában is ezeket a határértékeket kell alkalmazni. A már meglévő berendezések, létesítmények esetében 2008. augusztus 31-ig kell teljesíteni a rendeletben előírtakat.