Globálisan nézve minden évben több mint felével nő a szélessávú internet-előfizetések száma. A Matáv tervei szerint Magyarországon év végére 200 ezer háztartásban már a nethozzáférés ezen fajtáját használják majd.

A Point Topic brit társaság kutatása szerint a szélessávú hálózati hozzáféréssel rendelkező felhasználók száma szerte a világon évről évre 55%-kal nő. Az összesen 123 millió szélessávú előfizető többsége digitális előfizetői vonal (DSL) segítségével kapcsolódik a hálózatra - tudósított az Információs Társadalom- es Trendkutató Központ Infinit hírlevele.

Egy másik, az Ofcom által az Egyesült Királyságban végzett felmérésből kiderült, hogy a szigetország internettel rendelkező háztartásainak több mint egyharmada, azaz nagyjából 5 millió előfizető szélessávú összeköttetés révén éri el a világhálót. A brit szélessávú előfizetők tábora a kutatócég becslése szerint csaknem 50 ezer új felhasználóval bővül hetente, ami azt jelenti, hogy a 2003-as év végére jellemző gyarapodáshoz képest minden héten 10 ezerrel több felhasználó csatlakozik a szélessávú internethasználók köréhez. Az ugyancsak brit, 2004. szeptemberi National Statistics Online-beszámoló szerint - az előzőekkel egybecsengően - a szélessávú internet-előfizetések terén folyamatos növekedés tapasztalható.

Míg 2003 júliusában az összes előfizetés 17%-át tették ki a szélessávú összeköttetések, addig 12 hónappal később már 31% volt ez az arány. Bár az Egyesült Államok csaknem hatszor annyi szélessávú előfizetővel büszkélkedhet, mint az Egyesült Királyság (29 millió, ill. 5 millió), saját felhasználói táborán belüli szélessávú internet-penetrációját tekintve a két ország közel azonos szintet ér el. Az ország jelentősebb városainak versengésében - mint korábban, most is - San Diego foglalja el a vezető helyet, ahol is az internet-előfizetők 70%-a rendelkezik szélessávú kapcsolattal. Az amerikai tengerparti nagyvárosok körében tapasztalható magas penetráció a Nielsen//NetRatings kutatócég elemzői szerint az átlagon felüli jövedelemmel rendelkező, magasan kvalifikált szakemberek nagy számával magyarázható.

Magyarországon saját szolgáltatási területén a Matáv 2003 végén 100 ezer DSL-típusú otthoni internet-előfizetést tartott nyilván, a távközlési társaság reményei szerint ez a szám az idei év végére eléri a 200 ezret.

ITTK Infinit