Megvalósul az elektronikus ügyintézés

2005.05.03. 16:35

Várhatóan még a nyári szünet előtt elfogadja a parlament azt a több mint ötven törvényt módosító csomagot, ami lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy minél több ügyüket elektronikus úton intézzék - monda Kovács Kálmán, informatikai és hírközlési miniszter kedden Budapesten sajtótájékoztatón.

Kovács Kálmán kifejtette: az elektronikus ügyintézés kiteljesedését az Országgyűlés által tavaly decemberben elfogadott, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény teszi lehetővé. Ez a törvény 2005. november 1-jén lép hatályba, ám addig még más jogszabályokat is módosítani kell annak érdekében, hogy megvalósulhasson az elektronikus ügyintézés. A közigazgatási törvény elfogadásával a miniszter szerint megvalósulhat a szolgáltató állam, hiszen az elektronikus és a papír alapú ügyintézés egyenrangúvá vált.

A törvény egyik újdonsága, hogy míg korábban az egyes ágazatoknak kellett lehetővé tenniük az elektronikus ügyintézést, addig novembertől ez a lehetőség a törvényből következően alanyi jogon adott az állampolgárok számára. A másik fontos újdonság, hogy 2005 novemberétől már nem kérhető az ügyféltől olyan adat igazolása, amelyet valamelyik hatóság nyilvántartásának tartalmaznia kell: a különböző igazolások beszerzése nem az ügyfél, hanem a hatóság feladata lesz.

Kötelező a tájékoztatás

A miniszter elmondta: november 1-jétől valamennyi államigazgatási szerv köteles a kormányzati portálon, valamint saját internetes honlapján elektronikusan tájékoztatni az ügyfeleket többek között az illetékes ügyintézők elérhetőségéről, az ügyfélfogadási rendről, az ügyek elektronikus és hagyományos módon megvalósuló intézésének részletes menetéről, valamint az ügyfél jogairól és kötelezettségeiről.

A hatóságok kötelesek honlapjukon letölthetővé tenni azokat a formanyomtatványokat, amelyeket ezt követően vagy papíron kinyomtatva postai úton, vagy elektronikus formában fogadnak el a hivatalok. A közigazgatási törvény rendelkezései szerint az interneten az elektronikus ügyintézés két módon valósulhat meg. Az ügyfélnek egyrészt lehetősége van arra, hogy ügyét a központi elektronikus szolgáltató rendszeren (azaz a www.magyarorszag.hu oldalon) keresztül az ügyfélkapu igénybevételével intézze. Másrészt lehetősége van az ügyfélnek arra is, hogy kérelmével közvetlenül a hatósághoz fordulhasson: ebben az esetben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell rendelkeznie.

Anyakönyvi kivonat, lakcímkártya

Kovács Kálmán példaként elmondta: november 1-jétől mind az ügyfélkapun keresztül, mind közvetlenül a hatósághoz fordulva lehetővé válik, hogy az ügyfelek születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatot igényeljenek, bejelentsék lakóhelyük megváltoztatását, kérjék lakcímigazolványuk kicserélését és vállalkozói igazolványuk hiteles másolatát vagy pótlását. Ezen túlmenően kezdeményezhetik külföldi igazolványaik és okleveleik elismerését, illetve intézhetik a munkanélküli ellátásokkal, vagy nyugdíjjal kapcsolatos ügyeiket.

Ugyanakkor egyelőre nem lehet elektronikusan intézni olyan főként az ügyvédi és a közjegyzői munkához kötődő ügyeket, amelyek esetében feltétlenül szükséges a személyes megjelenés. Mindebből következően az elektronikus ügyintézés fokozatosan teljesedik ki, s lesznek olyan intézmények, hivatalok, amelyeknek csak jövő év közepétől, illetve 2007-től kell alkalmazniuk ezt a formulát. A miniszter közölte: az elektronikus ügyintézést segítendő ősztől több település eMagyarország pontján úgynevezett IT-mentorok kezdik meg munkájukat. Feladatuk az lesz, hogy támogassák az állampolgárokat ügyeik elektronikus intézésben. Kovács Kálmán kérdésekre válaszolva elmondta: az elektronikus ügyintézés kiépítése nem jelent többletköltséget az intézmények számára, mivel ezeket a fejlesztéseket mindenképpen megvalósították volna, csak esetleg nem ilyen egységes formában.

KAPCSOLÓDÓ CIKK