Tovább nyúlik az uniós szoftverszabadalmi vita

2005.06.14. 9:05

Továbbra is kérdéses a számos vihart kavart európai uniós szoftvertszabadalmi irányelv sorsa. Míg a döntéshozatali folyamat félidőben áll, Brüsszel egy újabb szakértői tanulmányt rendelt meg.

Az Európai Tanács 2003 márciusában fogadta el a számítógépes találmányok szabadalmazhatóságának irányelvét, amelyet ma már mindenki csak szoftverszabadalmi irányelvként ismer. A javaslat első olvasatra az Európai Parlamenthez került még májusban, és ennek során az EP aggályának adott hangot módosító javaslatok megfogalmazásával. Az Információs Társadalom és Trendkutató Központ Infinit hírlevele szerint az ezt követő állomás ismét a Tanács volt, ahol első olvasatban kellett volna közös állásponttá gyúrni az eredeti javaslatot, valamint a Parlament módosító indítványait. Épp a döntéshozatal félidejében vagyunk jelenleg, az Európai Parlament, valamint az Európai Tanács második olvasata dönti majd el 2005 júniusában, illetve júliusában: uniós jogszabály lesz-e a szoftverszabadalmi irányelv.

A szoftverszabadalmi irányelv jogerőre emelkedése megalkotói szerint a jelenlegi helyzetben iránymutatást adna, míg a szkeptikusok a szoftverfejlődés halálát látják az új jogszabályban.


Hazai és nemzetközi bírálatok

Újabb felmérés
Az Európai Bizottság, felismerve a probléma komplexitását, a szabadalmi jog, a szoftverszabályozás, a várható hatások, technikai és gazdasági háttérismeretek vizsgálatára egy tanulmány elkészítését rendelte el, amelyet a maastrichti MERIT egyetem kutatói gondoznak majd. A dokumentum első verziója várhatóan 2005 decemberében már publikus lesz.

Az elmúlt két évben számos szakértő bírálta a javaslatot, e szerint a szabályozás negatív hatással járna az uniós szoftverfejlesztési piacra.  A Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete (LME) tavasszal nyílt levelet intézett a magyar parlamenthez, melyben arra kéri a hazai honatyákat, tegyenek lépéseket a szoftverekkel kapcsolatos találmányok szabadalmaztathatóságával kapcsolatos irányelv elfogadása ellen. A szervezet szerint Magyarország akkor tesz jót mind magának, mind az őt befogadó Európai Uniónak, ha segít elérni jelen direktívatervezet kidolgozásának újraindítását. 

Az Európai Parlament javaslatainak kidolgozásáért Michael Rocard, az Európai Szocialisták francia képviselője felel, aki a hardver és szoftver elválasztása mellett tört lándzsát és leszögezte, hogy kizárólag a fizikai fejlesztések levédését, és nem a számítógépes szoftverek szabadalmát tartja elfogadhatónak. Sokan meglehetősen kétségesnek tartják ezek elválasztásának a lehetőségét, és a gyakorlat is azt mutatja, hogy egy technikai találmány hardver és szoftver oldala nem választható ketté egymástól.

A június 20-i parlamenti második olvasat előtt a különböző álláspontot képviselő érdekcsoportok akcióba lendültek és igyekeznek minden eszközt megragadni akaratuk érvényesítésére. Már április 19-én 50 európai kis- és középvállalkozás állt ki nyilatkozatban a Tanács indítványa mellett, és utasította el a Parlamentnek a módosításra vonatkozó összes javaslatát. A mintegy 11 millió kis és középvállalkozást tömörítő UEAPME ugyanakkor a nagyvállalatok érdekeit védő és kisebb vállalkozások megfojtását célzó tervezetnek bélyegezte a javaslatot.

ITTK Infinit - [origo]

KAPCSOLÓDÓ CIKK