Helyreigazítás

2006.03.30. 13:17

Tisztelt Szerkesztőség!

Alulírott Multimedia Europe Kft. ezúton szeretne helyreigazítást kérni az Origo Internetes portálon 2006. 03. 23.-án megjelent "Újabb sms-átverés terjed hazánkban" címmel megjelent cikkük miatt.

Társaságunk kifogásolja, hogy a cikkben átverésről és szélhámosságról esik szó. Ez kifejezetten rossz színben tünteti fel cégünket. Emiatt kérjük, hogy a kifogásolt részeket a cikkből törölni szíveskedjenek.

Indoklás.:

Társaságunk valóban megszegte az Etikai Kódexet akkor, amikor a szolgáltatást propagáló sms nem tartalmazta a hívás díját, illetve az ügyfélszolgálati számot. Emiatt az sms küldést azonnali hatállyal felfüggesztettük. A továbbiakban csak az Etikai Kódexnek megfelelő sms kampányt fogunk folytatni.

Nem mellékesen kívánjuk megjegyezni, hogy az emeltdíjas telefonhívás mögött a valós, reklámozott szolgáltatás van. Az elküldött sms fejléce tartalmazza a küldő telefonszámát, ami 81-es körzetszámmal kezdődik, ebből álláspontunk szerint egyértelműen kitűnik, hogy a hívás emeltdíjas. Ha valakinek mégis lennének kételyei, úgy tájékoztatást kaphat mobilszolgáltatójától, hogy milyen feltételekkel veheti igénybe a szolgáltatást.

Felhívom továbbá figyelmüket, amennyiben cégünk vezetését bűncselekmény elkövetésével alaptalanul vádolják meg, (átverés, szélhámosság) úgy viselniük kell a hamis vád büntetőjogi következményét.

Amennyiben vádaskodó cikkük cégünknek kárt okoz, természetesen jelezni fogjuk kártérítési igényünket is.

Budapest, 2006. 03. 23.