Elkészült, s ingyenesen letölthető az Oktatási Minisztérium támogatásával készült Pro Libertate! című, magyar nyelvű stratégiai játék, amely a tavaly megjelent, ugyancsak ingyenes 1848 folytatása.

A minisztérium közlése szerint az 1848 népszerűsége tette indokolttá, hogy a tárca támogassa a korábbi szoftverhez hasonlóan oktatási céllal fejlesztett, a magyar történelem egy újabb korszakát bemutató stratégiai játék elkészítését is. Az OM mintegy 12 millió forint ellenében vásárolta meg a történelmi oktatójáték határozatlan időre szóló kizárólagos felhasználási jogát.

Történelmi személyiségek a játékban

A Pro Libertate!-t a Huszár Games nevű fejlesztő készítette el, a társaság vezetője, Várhegyi Bulcsú szerint a játékban megpróbálták életre kelteni a szabadságharcot: a virtuális világban felbukkan II. Rákóczi Ferenc, a hűséges Bercsényi, az áruló Károlyi, a rettenthetetlen Vak Bottyán, s további kétszáz történelmi személyiség.

A szoftver egy körökre osztott stratégiai játék, azaz a játékos az irányítása alatt álló csapatoknak körönként adhatja ki az utasításokat: például azt, merre támadjanak. A program egy- és kétjátékos módot egyaránt kínál, utóbbi esetben a felhasználók egy PC-n, egymást váltva, illetve a világhálón vagy helyi hálózaton keresztül mérhetik össze tudásukat a kurucok vagy a labancok bőrébe bújva, a háromféle nehézségi fokozat valamelyikén.

Forrás: [origo]
Téli hadjárat

Élethű terep és stratégia

További játékok várhatók
Bár az előző program megjelenése a Hadtörténeti Múzeum forgalmát is jelentősen növelte, a fejlesztők Pro Liberate!-ben igyekeztek orvosolni az 1848 gyermekbetegségeit. Ezeket főként az okozta, hogy túl sok lexikális tartalmat próbáltak belezsúfolni a játékba.

A tervek szerint a következő ingyenes játékban az 1956-os forradalmat dolgozzák fel egy stratégiai játék formájában.A témáról részletesen a Múlt-kor.hu-n

A fejlesztők közlése szerint a programban a felhasználó a saját bőrén tapasztalja meg a Kárpát-medence természetföldrajzi viszonyait (folyók, mocsarak, hegyek, erdőségek stb.), és a korabeli infrastruktúra fejlettségét, illetve fejletlenségét (településszerkezet, úthálózat). A történelmi Magyarország mintegy 120 helysége került ábrázolásra (kisebb-nagyobb várak, városok, mezővárosok). Az egyes hadjáratok kezdőállásai - alapos történeti kutatásokon nyugvó - keresztmetszetet szolgáltatnak a szabadságharcról, amelyben az egyes parancsnokok, ezredek a történelminek megfelelő helyüket foglalják el. A hadseregek egységei az eredeti történelmi neveiket viselik.

A program a korszak hadviselésének játszható, de pontos modelljét adja. A hadsereg alapegysége a maximum 500 főből álló "ezred", illetve a 6 ágyúból álló üteg. Az egységek különböző mutatókkal rendelkeznek, mint a létszám, tapasztalat, készenlét, morál, ellátmány, ezek egyike sem állandó, hanem dinamikusan változnak a helyzetnek megfelelően. A zsoldfizetés szintjét is állítani lehet, de a takarékos hadvezért könnyen faképnél hagyják a csapatai. A katonák szívesen fosztogatnak (ekkor moráljuk és készletük is nő), de a saját városok kifosztása csökkenti az ügy iránti lelkesedést. A csaták eredményét a gép a tábornokok képességei, a csapatok száma és állapota, valamint némi hadiszerencse alapján számítja ki.

Amerikában is lehet harcolni

A Pro Libertate!-vel mód nyílik egy másik kor felidézésére: az amerikai függetlenségi háború újravívására. A szabályok ugyanazok, a környezet egészen más. Természetesen teljesen új pálya és egységek találhatók itt, valamint a stratégiai problémák is különbözőek - éppen ezért új/más játékélményt nyújt, megduplázva a megszerezhető információt, és a szórakozással eltöltött időt.