Mégsem fürkészhetik a németek gépeit a kémek

2008.02.28. 10:13

Az alkotmánnyal összeegyeztethetetlennek és ezáltal semmisnek nyilvánította a német alkotmánybíróság szerdán a még csak Észak-Rajna-Vesztfáliában hozott törvényt az otthoni számítógépek, így az internetes adatforgalom hatósági ellenőrzésének engedélyezéséről.

A testület úgy döntött, hogy a törvény sérti az alapvető személyiségi jogokat. Az alkotmánybírósági ítéletnek országos üzenete van, mivel Wolfgang Schäuble szövetségi belügyminiszter törvényt kíván alkotni az interneten történő nyomozásról terrorgyanús egyének után. A német politikai körökben éppen országos hatása miatt rendkívüli érdeklődéssel várt ítéletet Hans-Jürgen-Papier, az alkotmánybíróság elnöke olvasta fel, miközben a karlsruhei bírósági épület előtt a belügyminiszter által tervezett törvény ellenzői, köztük adatvédők tüntettek.

Az internetellenőrzés alkotmányellenes

Az ítéletből kitűnt, hogy a bíróság az internet ellenőrzését általánosságban alkotmányellenesnek minősítette. Úgy ítélte meg, hogy az alapvető személyiségi jogokat sért, ezért az otthoni számítógépek hatósági "kifürkészése" csakis rendkívüli esetben engedélyezhető. Mégpedig akkor, ha a hatóságok tényleges információkkal rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a jogállami biztonság szempontjából konkrét veszély fenyeget.

Az Észak-Rajna-Vesztfáliában bevezetett törvényt egy újságíró, néhány ellenzéki politikus, illetve ügyvéd támadta meg. Szakértők szerint első ilyen jellegű állásfoglalásával az alkotmánybíróság irányt mutatott arra vonatkozóan, hogy alapvető az otthoni számítástechnikai rendszerek "bizalmassága, illetve integritása". Ezért hatósági beavatkozás csakis akkor engedélyezhető, ha az életet, illetve a szabadságot fenyegeti veszély, vagy pedig az állam elleni fenyegetésről van szó.

Drága mulatság

Az online megfigyelés egyébként roppant költséges is. A nyomozók egy "trójainak" nevezett kémprogramot csempésznek be a gyanúsított számítógépébe például egy e-mail függelékeként, vagy pedig a komputer biztonsági rendszerének valamely hézagán keresztül. (Egyfajta "komputerpoloska" felszerelése is elképzelhető, de ehhez egy nyomozónak titokban be kell hatolnia a gyanúsított lakásába.) Egy-egy ilyen trójai előkészítése átlagosan 12 szakember egyhavi munkáját veszi igénybe, hiszen e kémprogramoknak sok követelménynek kell megfelelniük: a megfigyelés alá vont számítógép rendszerfeltételeire szabottnak kell lenniük, nem szabad feltűnőnek lenniük, és az sem engedhető meg, hogy biztonsági hézagokat hagyjanak maguk után.

Ha sikerült kialakítani a feltételeknek megfelelő "trójait", és bejuttatták a kémprogramot a megfigyelendő számítógépbe, akkor a komputer merevlemezének teljes tartalma lemásolható titokban, és "jegyzőkönyvezhető" minden tevékenység, amelyet a felhasználó  a számítógépen végzett. Lehetővé teszi ez az eljárás azt is, hogy a nyomozók hozzáférjenek röpke ideig tárolt adatokhoz, például jelszavakhoz, kódokhoz is. Az interneten folytatott telefonbeszélgetések is lehallgathatók ily módon.

Nehéz dió

Németországban 2006 óta tart a vita az internet hatósági ellenőrzésének bevezetéséről. Wolfgang Schäuble konzervatív belügyminiszter a terrorizmus elleni harc jegyében akkor állt elő azzal a javaslatával, hogy a szövetségi bűnügyi hivatalról (BKA) szóló törvényt egészítsék ki ilyen jellegű passzussal. Az indítvány erősen megosztotta a német nagykoalíciót, a szociáldemokraták - valamint az ellenzéki pártok is  - a személyi szabadság védelmére hivatkozva a leghatározottabban ellenezték azt. A németek túlnyomó többsége ugyancsak a tervezett törvény ellen foglalt állást.

Megfigyelők szerint a karlsruhei állásfoglalás mindenképp megnehezíti a belügyminiszter tervének megvalósítását. Maga Wolfgang Schäuble  első nyilatkozatában jelezte, hogy tiszteletben tartja az alkotmánybíróság döntését. Hangoztatta, hogy eredeti szándékát nem adja fel, s arra törekszik, hogy a nemzetközi terrorizmus általi fenyegetések elhárítása érdekében "mindenekelőtt szakértők és rendőrségi illetékesek által szükségesnek tartott szabályozásról" mielőbb törvény szülessék.

KAPCSOLÓDÓ CIKK