Ismét MTA-T-Mobile mobilkommunikációs konferencia

2008.09.16. 14:54

Az MTA és a T-Mobile soron következő konferenciájának középpontjában a mobilkommunikáció és a közösségépítő hálózatok etikájának kérdései állnak.

A konferenciát 2008. szeptember 25-e és 27-e között rendezik meg a Magyar Tudományos Akadémián. A tudományos találkozót megelőző sajtókonferencián jelentik be a legújabb tanulmánykötet megjelenését, amelynek fő témája a telekommunikációs konvergencia problematikája - társadalomtudományi nézőpontból. A tudományos munka elsősorban napjaink egyik legfontosabb jelenségére, a mobil, a vonalas telefon, az internetszolgáltatás és a digitális szórakoztatás technológiai és kulturális összefonódására világít rá.

A Magyar Tudományos Akadémia és a T-Mobile közös társadalomtudományi kutatásának célja a mobilkommunikáció társadalomra gyakorolt hatásainak vizsgálata. A kutatás eddigi nyolc éve alatt a program nemzetközi hírnévre és elismerésre tett szert. Jelentőségét az is mutatja, hogy a - filozófia, a pszichológia, a közgazdaságtan, a szociológia, a kommunikációtudomány és a politológia területét átfogó - kutatás eredményeit eddig hét nagy nemzetközi konferencia alkalmával több száz rangos szakember vitatta meg, és már összesen tizenkét, magyar, angol és német nyelven megjelent tanulmánykötet témájául is szolgáltak.

Az MTA és a T-Mobile közös kutatásának eredményeiről bővebben itt.