Az emelt díjas számok működésének ellenőrzése, és a szolgáltatók által meghirdetett internet-hozzáférések sávszélesség-ígéretének teljesülése szerepel a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) 2009-es piacfelügyeleti tervében.

Az NHH piacfelügyeleti terve hét kiemelt feladatot határozott meg a hatóság számára. Ezek közül az első az internetszolgáltatók hirdetéseire fókuszál majd: decembertől ugyanis kötelező közzétenniük hirdetéseikben nem csak az elérhető maximumát a sávszélességnek , hanem a biztosítható minimumot is. Ezt - a rendelet bevezetésének hírére - már volt olyan szolgáltató, amelyik kijátszotta, mintegy utolsó pillanatban szakítva a piacról. Az ellenőrzés az
általános szerződési feltételekre, a szolgáltatók honlapjaira, valamint a hatósághoz érkező jelzések alapján a szolgáltatók hirdetéseire is kiterjed.

A fogyasztókat közvetlenül érintő felügyeleti prioritások közül jelentős még a szolgáltatók által előszeretettel gyakorolt egyoldalú szerződésmódosítások felügyelete. Szerződést módosítani ugyan lehet, ám egyoldalúan az nem eredményezhet lényeges módosítást, illetve a módosítás okaként felhozott indokokat a hatóság a jövőben szigorúbban ellenőrzi.

Az NHH kiemelten foglalkozik majd az emelt díjas számon hívható szolgáltatásokkal. Az NHH-nak nem feladata a szolgáltatások tartalma felett ítélkezni, de a hívások megvalósulása és a kiszámlázott tételek közti eltérések már felkelthetik a hivatal érdeklődését. A hatóságnak feltűnt, hogy egyes inaktív, tartalmat nem szolgáltató emelt díjas számokra befutó hívásokat a szolgáltatók kiszámláznak. Leginkább ezzel a jelenséggel szemben kíván fellépni a hatóság.