Jóri András adatvédelmi biztos a büntető törvénykönyv módosítását kezdeményezte annak nyomán, hogy számos olyan panasz érkezett az adatvédelmi ombudsmanhoz, amelyben internethasználók arról számolnak be, hogy teljes e-mailcím-adatbázisokat kínálnak számukra eladásra illegálisan.

Több panaszos sérelmezte beadványában, hogy internetes postafiókjába olyan kéretlen üzeneteket kap, amelyekben e-mail címeket és más személyes adatokat tartalmazó adatbázisokat kínálnak megvételre spammerek. Az adatvédelmi biztos megállapította, hogy már maga a megkeresés, a tulajdonképpeni ajánlattétel is többnyire jogsértő módon történik. A hatályos törvények szerint direkt marketing célú elektronikus üzenet csak a címzett előzetes hozzájárulásával küldhető.

Emellett a megvételre felajánlott adatbázisok általában több száz személy nevét, elérhetőségét és egyéb személyes adatait tartalmazzák, amelyek többnyire jogszerűtlen forrásból származnak, illetve ilyen célú felhasználásuk jogellenes az érintettek hozzájárulásának hiányában. A személyes adatokkal való ilyen kereskedelem súlyosan sérti nemcsak a személyes adatok védelméhez való jogot, hanem beavatkozást jelent az egyének magánéletébe - véli az ombudsman.

Jóri András ezért a büntető törvénykönyv módosítását kezdeményezte, javaslata alapján akkor is büntethető lesz a személyes adatokkal való visszaélés, ha azt üzletszerűen vagy jogtalan haszonszerzés céljából követik el. A hatályos törvények szerint a személyes adatokkal való visszaélés csak akkor büntethető, ha jelentős érdeksérelemmel jár, illetve egyéb körülményekkel társul.