Intelligens, már-már mindentudó helyesírási segédletet készítettek a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének munkatársai. Az oldalt mindenkinek szánják, de egyelőre inkább a helyesírás szabályaiban eligazodni tudó felhasználók tudják igazán jól használni. Az MTA honlapján elérhető szoftver sokkal okosabb a Word helyesírás-ellenőrzőjénél, viszont nem igazán szereti az egyenes válaszokat.

Magyarérettségi, egészségügyiminiszter-jelölt, amerikai egyesült államokbeli, intercity. Ember legyen a talpán, aki boldogul a trükkösebb helyesírású magyar szavakkal. És ha a bonyolult összetételek leírása sikerül, még mindig bajba lehet kerülni az olyan szavak elválasztásával, mint a xeroxot (xero-xot) vagy az UNESCO (UNES-CO). A Magyar Tudományos Akadémia helyesírási tanácsadó honlapja az ilyen problémák eldöntését könnyíti meg. Nemcsak megoldást ad, magyarázatot is, bár egyelőre csak azok nyelvén beszél, akik amúgy is tudják használni a helyesírási szabályzatot.

Ez nem a Word helyesírás-ellenőrzője

A rendszer jóval többet ad, mint a hagyományos, szövegszerkesztőkbe, böngészőkbe épített helyesírás-ellenőrzők. Utóbbiak - a végletekig leegyszerűsítve - úgy működnek, hogy a keresett kifejezést összevetik a saját szótárukkal. Találat esetén megtudhatjuk, hogy az alak helyes, ha viszont nincs találat, nem tudhatjuk, hogy az alak helytelen-e, vagy a szótár hiányos. Az új online helyesírási tanácsadó másképpen működik: a keresett kifejezést megpróbálja elemezni, értelmezni, megtalálja a helyesírási szabályzat megfelelő pontját, megadja a helyes alakot, továbbá annak magyarázatát. "A szótárazó eljárás szükségszerűen véges mennyiségű kifejezést ismer, szavainkból azonban elvileg végtelen mennyiségű összetett szót és többszavas kifejezést tudunk előállítani. Az MTA rendszere szabályok alapján a tetszőleges szó és kifejezés helyes alakját meg tudja adni" - mondta a rendszer működéséről Váradi Tamás nyelvész, az alkalmazást fejlesztő projekt vezetője.

Hét modul közül lehet választani a tanácsadó oldalonForrás: [origo]A Helyesírás.mta.hu címen elérhető tanácsadó oldal is használ szótárakat, de nem ezek a fő eszközei. A rendszer képes szótőre és toldalékokra bontani a betáplált szavakat (például takarítóval = takarító (foglalkozásnév) + val), és a szótőről meg tudja mondani, milyen kategóriába (például anyagnév, színnév vagy foglalkozásnév) esik, ezáltal milyen szabályok vonatkoznak rá, mondta el Váradi. A rendszer másik lényeges összetevője a helyesírási szabályzat digitalizált verziója, amelynek alapján a program meghatározza, hogy az adott szót helyesen írtuk-e le.

Az anyag-, foglalkozás- vagy például színneveket külön speciális szótárak tárolják, emellett több százezer elemet tartalmazó, tulajdonnevekből álló adatbázis is van a szolgáltatás mögött. Külön szótár szolgálja a csak egy-egy betűben különböző, de eltérő jelentésű szavak (például irat és írat, vet és vét) felismerését.

Zavaróan sok a helyes szó

Az alkalmazott módszer előnye, hogy a szótárból hiányzó, de helyes szavakról is el tudja dönteni, hogy jól írtuk-e őket. A hátránya is ugyanez, mert gyakran olyan megoldásokat ad, amelyek megfelelnek ugyan a helyesírás szabályainak, de nem használatos, nehezen értelmezhető alakok. Könnyedén lehet olyan példamondatot gyártani, amelyben a "takarító nő" szavakat külön kell írni, mert valaki nem foglalkozásszerűen takarít, csak éppen házimunkát végez. Az már több gondolkodást igényel, hogy a "meleg vízcsap" kifejezés is helyes lehet, ha a csap, nem pedig a benne folyó víz hőfokára gondolunk. Az oldal ad ugyan magyarázatot a különböző helyesírású változatokhoz, sőt egy-egy kattintással elérhető a vonatkozó szabály is, az átlagfelhasználó által vágyott egyértelmű választ azonban nem tudja kimondani.

A különböző helyes verziók jelentését meg is magyarázza az oldalForrás: [origo]"A tanácsadó oldal minden elemén dolgozunk még, könnyű préda vagyunk" - mondta Váradi Tamás a hibákat firtató kérdésünkre. A fejlesztők maguk is érzik, hogy a program túl sok lehetőséget kínál, és túl kevés magyarázatot fűz hozzájuk. Az oldal már most is tartalmazza a Nyelvtudományi Intézet helyesírási közönségszolgálatához fordulóknak adott válaszokat, ám ezek a magyarázó szövegek és példák bővítésre szorulnak.

Tanár úrnak tisztelettel jelentem

Az online helyesírási tanácsadó 2009-ből származó első tervdokumentuma még azzal számolt, hogy a felhasználók egyetlen beviteli mezőbe írhatják be problémásnak vélt szövegeiket. Mára az egységes szolgáltatás hét alfunkcióra bomlott szét. A rendszer tud dönteni egybe- és különírási kérdésekben, képes az egyes szavak helyesírását ellenőrizni, tulajdonnevek leírásában segédkezni, elválasztani, számokat és dátumokat írni, továbbá van ábécébe rendező modulja is. Váradi szerint a magyarázatok jelenleg a helyesírással tisztában levő, a tömör nyelvezetű helyesírási szabályzatot forgatni tudó felhasználókat szolgálják ki. Küldetésüknek tekintik azonban azt is, hogy a laikusoknak is könnyen értelmezhetővé tegyék a rendszer ajánlásait.

Gyakori érzés a bőség zavara az oldalonForrás: [origo]Az oldal kezelését bonyolítja, hogy az egybe- vagy különírást vizsgáló modul szóközökkel elválasztott szavakat vár a felhasználótól, a helyesírás-ellenőrző részbe viszont már a felhasználó által jónak vélt szöveget kell beírni. A rendszerből két fontos terület még hiányzik: nem tud segíteni az írásjelek használatában - ehhez egy mély, a szavak és mondatok jelentését is értő elemzőszoftver kell - és a rövidítések írásában.

Beszél magyar?

A folyamatos fejlesztést, módosítást mi is észleltük az oldal tesztelése közben. Egyik olvasószerkesztőnk a hét elején készített egy listát olyan szavakból, amelyeket a tanácsadó oldal eltéveszt. Ezek egy részét már ki is javították: a lap például már tudja, hogy a buldog szó egy l-lel helyes, ám a nem összetett jobbágy szónál még mindig felajánlja a jobb-ágy elválasztást is, holott csak a job-bágy a helyes.

A helyesírási tanácsadó fejlesztői maguk is tudják, hogy alkalmazásuk még nem tökéletes. A mostani verzió azonban már elég jó ahhoz, hogy elérhető legyen az interneten. A javítási javaslatokat és a program által elkövetett hibákat egyaránt várják a honlapon és a kapcsolódó Facebook-oldalon.

Jobban kellene tanítani a nyelvtant
A helyesírási tanácsadás nem a nyelvészet része - hasonlóan a szintén az íráshoz kapcsolódó tipográfiához - mondta az [origo]-nak Kálmán László nyelvész, aki maga is az MTA Nyelvtudományi Intézetének főmunkatársa.  A nyelvész nem ellenzi a helyesírási tanácsadási szolgáltatást, ám ezen az alapon a Nyelvtudományi Intézetnek más nem tudományos feladatokat is fel kellene vállalnia. A szakember szerint az iskolai nyelvtanoktatás megérett a nyelvtudósok bírálatára: olyan anyagot tanulnak a gyerekek, amely elavult, és nem is alkalmazkodik a tanulók életkorához. A Nyelvészeti Intézetben egy csoport a hetvenes években foglalkozott is kísérleti tankönyvek fejlesztésével, ma azonban nincs ilyen kezdeményezés. "Példát venni lenne kiről, egész Nyugat-Európában jobban tanítják a nyelvtant a gyerekeknek" - mondta Kálmán. A németek odáig is elmentek, hogy ott csak szövegértésből és alkotásból áll a nyelvi óra, ami túlzás lehet, de élvezhetőbb, mint egy magyar nyelvtanóra.