Elege lett az ügyfélszolgálatosokat inzultálókból.

A magyar távközlési vállalatok körében egyedülálló kitételek kerülnek 2020. március 1-gyel a Digi általános szerződési feltételeibe. Mint a HWSW a legújabb szerződésmódosításokat taglaló dokumentumban kiszúrta, a vállalat specifikusan fenn fogja tartani a jogot az ügyfélszolgálatos kollégákkal alpári hangnemben beszélők szerződésének felmondására.

Forrás: Shutterstock

Ennek a határozott idejű szerződések esetén természetesen anyagi vonzata is lehet a problémás ügyfelek számára, kénytelenek lehetnek ugyanúgy kifizetni a fennmaradó díjakat, mintha saját maguk mondták volna fel a szerződést.

A feltételek bevezetése érthető a vállalat részéről, sajnos éppen elég olyan ügyfél van, akik vállalhatatlanul sokat megengednek maguknak; akár a legkisebb kényelmetlenség miatt is habzó szájjal hívják az ügyfélszolgálatot, aztán pedig alpári módon beszélnek a szerencsétlen ügyintézőkkel.

A Digi most úgy döntött, hogy ezek az ügyfelek nyugodtan átmehetnek a konkurenciához, viszont látásra.

A március elején életbe lépő ÁSZF két része foglalkozik a problémás ügyfelek szerződésbontásával, a 13.2.2-es pontról van szó.

a. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a közte és a Szolgáltató között létrejött Előfizetői Szerződés alapján igénybe vett szolgáltatás(ok) használata során, különösen az ügyfélszolgálat megkeresésekor, továbbá az előfizetői bejelentések megtétele és panaszbejelentés során köteles tartózkodni a zaklató, közízlést sértő és az emberi méltóságot sértő magatartástól.


Abban az esetben, ha az Előfizető ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult felszólítani a sértő, kifogásolható magatartás megszüntetésére. Amennyiben az Előfizető a kötelezettségének a felszólítás ellenére sem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult az Előfizetői Szerződést felmondani a 12.3.1. pont vonatkozó rendelkezése szerint (az Eht. 134. § (11) bekezdésének megfelelően).


b. Az Előfizető az Előfizetői Szerződésben foglalt szolgáltatások igénybevétele és a Szolgáltatóval való kapcsolattartás során köteles az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani, köteles tartózkodni a rendeltetésellenes és visszaélésszerű magatartástól, a Szolgáltató munkatársainak emberi méltóságát tiszteletben tartani és a személyhez fűződő jogai megsértésétől tartózkodni.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!