A Viasat3 nem kíván eleget tenni az országos csatornává minősítéssel járó kötelezettségeknek, így megfellebbezte az erre vonatkozó múlt heti bírósági döntést.

Az ORTT még tavaly áprilisban hozta meg azt a határozatát, melyben a Viasat3-at - a Filmmúzeummal, a Spektrum TV-vel és a Sport1-gyel együtt - országos műsorszolgáltatóvá minősítette. Az ORTT határozatát a Viasat megtámadta a Fővárosi Bíróságon, egyben a keresetben kérte a határozat végrehajtásának felfüggesztését. Ezt a kérelmet a Fővárosi Bíróság jóváhagyta, azaz a bíróság első fokon úgy döntött, hogy a per jogerős befejezéséig a Viasat3 mentesül az országos műsorszolgáltatókkal szemben fennálló kötelezettségek teljesítése alól.

Az ORTT viszont az elsőfokú ítélet ellen nyújtott be fellebbezést, minek következtében a múlt heti tárgyaláson a másodfokon eljáró ítélőtábla megváltoztatta az elsőfokú döntést, elutasítva a Viasatnak a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelmét. Az ítélőtábla másodfokú végzése lényegében formai okokra hivatkozva utasította el a kérelmet (szerinte a csatornának a végrehajtás felfüggesztésének szükségességét részletesebb kimutatásokkal kellett volna igazolnia), ugyanakkor a Viasatnak a felfüggesztéshez fűződő jogos érdekét nem cáfolta.

Ennek megfelelően a Viasat csütörtökön beadta ismételt kérelmét a bírósághoz azonos tárgyban, immár figyelembe véve az ítélőtábla álláspontját is, és kiegészítve azt az abban rögzített további szempontokkal. A Viasat új beadványának köszönhetően - a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény értelmében - ismét elhárult az ORTT azon lehetősége, hogy a csatornát az országos televíziókkal szemben támasztott kötelezettségek (elsősorban a hírműsorsugárzás és a tulajdonosi koncentráció megszüntetése) elmulasztása miatt elmarasztalja.

A Viasat pere egyébként kihathat a hasonló ügyek további jogszabályozására is, hisz megsürgetheti például a már folyó törvény-előkészítési egyeztetéseket, melyek a jelenleg hatályos médiatörvény megváltoztatására irányulnak. A Nemzeti Audiovizuális Médiastratégia néven ismert koncepció, illetve a Miniszterelnöki Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott tervezet többek között az eddig alkalmazott országos/nem országos minősítések megszüntetését javasolja.