Vannak olyan kisebb fekete lyukak, amelyek más csillagoktól távol, magányosan vándorolnak a Tejútrendszerben - erre a következtetésre jutottak két nemzetközi kutatócsoport csillagászai a Hubble-űrtávcső és Ausztráliában, illetőleg Chilében lévő földi távcsövek megfigyelései alapján.

A felfedezés azért meglepő, mert eddig valamennyi kisebb (néhány naptömegnyi) fekete lyukat más csillagok közelében találták, ahol jelenlétüket a kísérő csillagra gyakorolt gravitációs hatásuk árulta el. A két most felfedezett magányos fekete lyukat szintén közvetve, a mögöttük fekvő csillagok fényére gyakorolt gravitációs lencsehatásuk alapján mutatták ki. "Az új felfedezésekből arra következtethetünk, hogy a fekete lyukak sokkal gyakoribbak lehetnek a Világegyetemben, mint eddig gondoltuk, és nagyon sok nagy tömegű csillag végzi így az életét" - mondta David Bennett, az indianai Notre Dame Egyetem csillagászprofesszora az Amerikai Csillagászati Társaság atlantai konferenciáján, ahol az eredményeket ismertette.Amikor egy fekete lyuk keresztezi egy csillag látóvonalát, gravitációja annyira meggörbítheti a mögé került csillag fényét, hogy a csillag képe megkettőződik, miközben a fekete lyuk átvonul előtte. A két kép szöge azonban többnyire olyan kicsi, hogy a mai eszközökkel nem bontható fel. A gravitációs lencsehatás azonban nemcsak eltorzítja, hanem egyúttal fel is erősíti a képet: a csillag látszólag kifényesedik a fekete lyuk áthaladása közben. Mindez együtt az úgynevezett gravitációs mikrolencsehatás: Bennett és munkatársai éppen ilyen jelekre bukkantak.A két esemény gondos elemzése feltárta, hogy mindkét most felfedezett, gravitációs mikrolencsehatást okozó objektum tömege nagyjából hatszorosa a Napénak. Ha ezek normális csillagok volnának, fényük elegendő lenne ahhoz, hogy túlragyogja a mögéjük került, náluk távolabbi csillagokét. Másrészt viszont ez a tömeg túl nagy ahhoz, hogy halvány fehér törpékről vagy sötét neutroncsillagokról lehessen szó. Egyedüli magyarázatként tehát az marad, hogy mindkét objektum kis tömegű fekete lyuk lehet.A földi távcsővel készült két felvételen megfigyelhető egy csillag átmeneti kifényesedése a gravitációs mikrolencsehatás következtében (balra: a NOAO, Cerro Tololo InterAmerican Observatory felvétele). A Hubble-űrtávcső ugyanazon tartományról készült képén egyértelműen azonosítható a gravitációs lencsehatás révén kifényesedő csillag, leválaszthatók az egyéb (fénylő) objektumoktól származó zavaró hatások, s így megállapítható a csillag valódi fényessége (jobbra: a Hubble-űrtávcső felvétele)

Magát a gravitációs mikrolencsehatást 1996 és 1998 között a Massive Compact Halo Object (MACHO) nemzetközi kutatóprogram keretében fedezték fel. Az ebben közreműködő csoport a galaxis közepe irányába eső több tízmillió csillagról különböző időpontokban készült felvételeket hasonlított egymással össze, olyan eseményeket keresve, amikor egy-egy csillag egyébként megmagyarázhatatlan módon kifényesedett. Mivel a csillagok sűrűsége ebben az irányban igen nagy, várható volt, hogy viszonylag nagy számban találnak eltéréseket. S valóban, ebben az átfogó kiértékelésben több mint 300 ilyen eseményre bukkantak. A megfigyelési időpontok véletlenszerűsége azonban nem adott módot arra, hogy belőlük a mikrolencsehatást okozó objektumok tömegére következtessenek.

A most ismertetett két esetben viszont sikerült hosszabb időn keresztül - 800, illetőleg 500 napon át - nyomon követni a változásokat, és tisztán behatárolni a fekete lyukak fókuszáló hatását. A kutatók a földi távcsövekkel észlelt mikrolencsehatást összevetették a Hubble-űrtávcsőnek az égbolt ugyanazon tartományában végzett megfigyeléseivel, így sikerült azonosítaniuk azokat a háttércsillagokat, amelyeknek a fényét a fekete lyukak elgörbítették. Kiderült, hogy a kifényesedő háttércsillag fényét nem csupán az előtte elvonuló sötét tömeg görbíti el, hanem két hozzá közeli, hasonló fényességű csillag is, amelyek a gyengébb felbontású földi távcsövekkel készült felvételeken nem voltak elkülöníthetők. Most, hogy ezt a hatást sikerült leválasztani, mód nyílt a fekete lyukak tömegének meghatározására is.

A kutatók szerint a módszer a továbbiakban alkalmas lehet arra, hogy segítségével felkutassák a most felfedezettekhez hasonló, magányos fekete lyukakat és azok gyakoriságát a Világegyetemben. Ha ugyanis ez utóbbit sikerül kideríteni, akkor megbecsülhető, hogy tömegük milyen mértékben járul hozzá a Világegyetem nem fénylő, úgynevezett sötét anyagához, amely feltételezések szerint az Univerzum teljes tömegének mintegy 90 százalékát teszi ki.

(Élet és Tudomány)

Ajánló:

Az eredeti sajtóanyag az Űrtávcső Tudományos Intézet honlapjáról.

Korábban:

A cikkben rövid leírás és több link található a fekete lyukak témájában. A cikk második felében a nagyobb léptékű gravitációslencse-hatásra láthatunk lenyűgöző példát.