Műszaki hiba és Y2K probléma az űrrepülőgépen

Bár csak egy egészen apró berendezés meghibásodásáról van szó, lehetséges, hogy az Endeavour űrrepülőgépnek korábban kell landolnia a tervezett időpontnál.

Az űrrepülőgép és a telepített tartószerkezet (rajz).A NASA hivatalnokai vasárnap jelentették be egy aprócska hajtómű meghibásodását. A szerkezet nem fejt ki több (toló)erőt, mint egy fémpénz a kedves Olvasó markában (0,1 N), mégis létfontosságú annak a 60 méter hosszú tartószerkezetnek a mozgatásában és stabilizálásában, amelynek végén helyezték el, s amelyen az egyik radarberendezés található (az idevonatkozó részleteket lásd korábbi cikkünkben).

A küldetés elején még minden rendben működött, de szombaton már fellépett a hiba, amelynek okát nem ismerik. Valószínűleg a hajtómű egyik szelepe hibásodott meg, amelyen keresztül a nitrogéngáznak kellene távoznia működés közben. Amennyiben a tartószerkezet nem stabil, akkor a pályamódosítások során az egész repülő rendszer is labilissá válhat, tehát maga a gép is veszélybe kerülhet. A pályamódosításokra azért van szükség, mert a térképezés miatt a gép viszonylag alacsony pályán kering, így viszont - a légköri súrlódás miatt - folyamatosan veszít magasságából, amit rendszeresen korrigálni kell.

A start egyik pillanata.Jelenleg a repülés kontrollálása egyedül az űrrepülőgép helyzetbeállító hajtóművein nyugszik. A probléma az, hogy ilyen igénybevétel mellett nem biztos, hogy a küldetés tervezett végéig kitart az üzemanyag. A repülésirányítók szerint még kb. két napig tart a helyzet pontos kielemezése, de valószínű, hogy a gépnek legalább egy nappal korábban le kell szállnia. Gondot jelent az is, hogy a helyzetbeállító hajtóművek a tartószerkezet végén lévő kisegítő hajtómű nélkül csak egy oldalról fejtenek ki erőt, s a kényes repülési helyzetben ez könnyen a tartószerkezet meghajlásához, esetleg eltöréséhez vezethet.
Mindezek ellenére az első pályamódosítás már sikeresen megtörtént, s a legénység bravúrosan, a helyzetbeállító hajtóművek ki-be kapcsolásával szabályozta a tehetetlensége miatt kilengő, 20 emeletnyi magas rúd mozgását.

Y2K probléma

A legénységnek ráadásul egy Y2K problémával is szembe kell néznie. A hiba szerncsére csak egy kamerát érint, s nem veszélyezteti sem a gépet, sem a legénységet. A hónappal és a nappal nincs gond, de az évszám 1900-at mutat, s nem is lehet 2000-re állítani.

S. T.

Ajánló:

Visszaszámlálás a landolásig élőben. A küldetés hivatalos honlapja, rengeteg további képpel és információval.

Korábban:

Február 11-én, közép-európai idő szerint 18.43-kor sikeresen startolt az Endeavour űrrepülőgép, majd hat órával később a legénység fennakadás nélkül telepítette a 60 méter hosszú antennatartó szerkezetet.